DE LOCATIE

In het kader van het project Poosplaatsen langs de Dommel, werd een aantal auteurs uitgenodigd om een gedicht te leveren dat, uitgekapt in een grote zwerfkei of anderszins in het stroomgebied van deze waterloop geplaatst kan worden.
Initiatiefneemster Pien Storm van Leeuwen verzocht Albert Hagenaars een tekst te leveren die verband houdt met het zes maanden durende beleg van ’s-Hertogenbosch door prins Frederik Hendrik in 1629. De steen met zijn gedicht kreeg een plek in natuurgebied Bossche Broek tussen Vught en de zuidelijke muren van de Brabantse hoofdstad, die vanwege haar ligging in nat land gemakkelijk te verdedigen was en daarom de bijnaam ‘onoverwinnelijke moerasdraak had verworven.
Albert Hagenaars richtte zich vooral op het gegeven dat de inname, die gelukkig niet in een bloedbad ontaardde, binnen de stadsmuren zeker niet alleen als een overwinning werd beschouwd maar voor grote groepen als het begin van een vijandelijke bezetting. Kloosters en kerken werden genaast en veel katholieken verlieten vanwege beperkingen voor het belijden van hun geloof de stad. Nieuwelingen, vooral uit Holland, namen hun plaats in. Werkelijkheden liepen dooreen en zorgden voor grote verwarring. Zoals gebruikelijk werden de gebeurtenissen in verschillende historische kaders geplaatst, afhankelijk van de belangen van de betreffende partij.
Het beleg, deels bekostigd uit ‘de Zilvervloot’ die door Piet Hein het jaar daarvoor was binnengebracht, boezemde bij vriend en vijand en in binnen- en buitenland ontzag in voor Frederik Hendrik en de inzichten op strategisch en logistiek gebied van zijn staf. De capitulatie, op 14 september 1629 was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De Staatsen kregen nu een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden onder controle, wat meespeelde bij het bereiken van de definitieve vrede 19 jaar later.

Het gedicht, wegens de beperkte ruimte op de kei kort gehouden, luidt als volgt:

 

*

Volg van hier zijn berekende blik,
nader, behoedzaam als een dader,
de geschonden schansen en ervaar
nu in u zelf hoe deze stad zich uit haar
schubben en dras verheft, schuldig
haast, verward in verhaal na verhaal.

 

Kees Hermis maakte het chronologisch daarop volgende gedicht over de inname van de stad. Andere literaire collega’s van wie werk opgenomen werd zijn o.a.: Catharina Boer, Frans August Brocatus, Anton van Duinkerken, Constantijn Huygens (als secretaris van de prins ooggetuige van de gebeurtenissen), Frans Kuipers, Jasper Mikkers, Hannie Rouweler en Pien Storm van Leeuwen zelf.

  

Poosplaatsen langs de Dommel is de derde literaire onderneming met poëzie in de openbare ruimte van Pien Storm van Leeuwen. Eerder voorzag zij met hulp van tientallen medewerkers de Nederlands-Vlaamse grensstreek van een groot aantal gedichten op banken en geïmporteerde zwerfkeien, alsmede het stroomgebied van de Mark.

De presentatie van het project, waartoe behalve de teksten op zwerfkeien en stenen banken ook een boek en een cassette met kunstkaarten behoren, vond plaats in de Frederik Hendrikzaal van kasteel Maurick in Vught op dinsdag 20 december 2011.

Klik hier voor meer informatie over dit project en voor een vroege reactie op onderstaande link:
http://www.bozinbeeld.nl/meer-nieuws-home/1-laatste-nieuws/771-bergse-poezie-in-nieuwe-toeristische-route.html

 

Zie ook: www.trajart.nl   www.pienstormvanleeuwen.nl   www.degroenevesting.nl   www.romeinshalder.nl