DE LOCATIE

De flankenbank met de twee afzonderlijke maar bij elkaar horende teksten van Albert Hagenaars staat op een markante locatie, namelijk vlakbij de plek waar de Strijbeeksche Beek in de Mark uitmondt, aan de Nederlandse kant van de grens. Onlangs zijn de oorspronkelijke meanders en glooiingen in het landschap hier hersteld.
Aan de overkant ligt het Vlaamse dorp Meersel-Dreef. Langs de achterzijde van de tuinen slingert een pad waar zich nog een grenspaal met het jaartal 1843 bevindt, het jaar dat de definitieve grens tussen Nederland en BelgiŽ vastgelegd werd.
Iets verder weg ligt, omgeven door hoog geboomte, een Kapucijnerklooster, in 1680 gesticht door een rijke Bredanaar, toen het uitoefenen van het katholieke geloof steeds moeilijker werd in de officieel protestants geworden republiek. Veel katholiek gebleven mensen gingen de grens over om de vertrouwde rituelen te kunnen blijven volgen. Aan de dreef die toegang bood tot het nieuwe klooster vestigden zich steeds meer herbergen en huizen. Deze bouwactiviteiten leidden tot een nieuw dorp: Dreef.
De locatie werd, in overleg met de dichter, gekozen door Pien Storm van Leeuwen, de initiator van de poŽzieroute Poosplaatsen.
In 2004 verscheen er een fraai uitgegeven boek over Poosplaatsen, met teksten van alle 24 dichters, talrijke fotoís van Riesjard Schropp en een aparte landkaart van Jan Willem Storm van Leeuwen.
Deze uitgave, met een oplage van 2500 exemplaren, werd gerealiseerd door Uitgeverij Van Kemenade. Al in 2005 verscheen er een tweede, gewijzigde druk.

 
 

Meer informatie volgt.