DE LOCATIE

Enkele tientallen jaren geleden nog maar liep er een spoorlijntje van Tilburg naar Turnhout, toepasselijk Bels Lijntje geheten. Op dit traject ligt nu een fietspad, deels op spoordijken, die in de lagere gedeelten van het terrein aangelegd moesten worden. Deze dijken bieden onverwachte doorkijkjes op het omringende land.
Een van de waters in deze natte contreien is de Strijbeeksche Beek, die hier tevens haar oorsprong vindt. Zij stroomt onder de spoordijk door en vervolgt haar verder kaarsrechte weg richting Kwaalburgse Heide.
Speciaal voor het project Poosplaatsen werden aan de oostzijde van het Bels Lijntje enkele zwerfkeien bijeen gelegd. Op een ervan staat, uitgebeiteld, een kort gedicht van Albert Hagenaars.

 Meer informatie volgt.