index
 

 


 

KORT VRAAGGESPREK DOOR ANDRE OYEN VOOR RUBRIEK DE LEESLAMP


 

Op 1 september 2010 begon André Oyen de rubriek De Leeslamp op de site van de Belgische organisatie Ansiel (Andere sinema, literatuur, dvd). Van meet af aan was het zijn bedoeling dagelijks iemand uit “de wereld van boek én woord” aan bod te laten komen. De doelgroep bestaat uit schrijvers, uitgevers, presentatoren, bibliothecarissen, recensenten, boekpromotors, boekhandelaren, journalisten en wat dies meer zij in Nederland en Vlaanderen.
André Oyen gaf de voorkeur aan vraaggesprekken om het publiek inzicht verschaffen in dit fascinerende domein. Op 23 februari 2011 nodigde hij Albert Hagenaars uit en op 9 april werden diens reacties geplaatst.


André Oyen

 

 

NAAM EN VOORNAAM

Auteursnaam: Albert Hagenaars

Doopnamen: Albertus Marinus Maria

 

EVENTUELE WEBSITE OF BLOG

Albert Hagenaars beheert ook vijf literaire blogs, waarvan Frozen Poets met duizenden vaste bezoekers uit de hele wereld de meest succesvolle is.

 

http://frozenpoets.blogspot.com

http://deverborgenhoek.blogspot.com

http://wwwpalawija.blogspot.com

http://wwwtransito-ah.blogspot.com

http://wwwconfetti-ah.blogspot.com

 

 

KORTE BIOGRAFIE
Albert Hagenaars werd geboren in de zuidelijke grensstad Bergen op Zoom op 7 april 1955 en was aanvankelijk werkzaam als beeldend kunstenaar en galeriehouder. Hij studeerde Nederlands en bracht veel tijd in Frankrijk door. In 1980 koos hij voor de literatuur. Werk van zijn hand verscheen in talrijke bladen en bloemlezingen, waaronder Maatstaf, De Tweede Ronde, Literair Akkoord, Raster, New Found Land en ‘De Nederlandse Poëzie van de Negentiende en Twintigste Eeuw in 1000 en Enige Gedichten’. Enkele van zijn boeken werden vertaald in het Duits, Engels, Frans en Indonesisch.
Behalve gedichten, romans en vertalingen schrijft hij ook kritieken over literatuur en moderne beeldende kunst voor verschillende bladen alsmede de Nationale Bibliotheek Dienst.
Hij werkt graag samen met kunstenaars (o.a. Jan Wessendorp, Ivan Sagito, Dees Goosen) en musici (Jan Walraven en Dirk Stromberg) alsmede met collega’s uit andere taalgebieden (John Irons, Juan Muñoz). Dat heeft tot tal van bijzondere projecten geleid.
In 2007 ontving hij de Sakko-Prijs, een oeuvre-onderscheiding die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door Tamoil Nederland BV.

 

 


Foto: Siti Wahuyningsih

 

 

 

WELK ZIJN UW FAVORIETE BOEKEN EN WAAROM?

1) ‘Les Fleurs du Mal’ van Charles Baudelaire, omdat dit boek een grote spanning kent tussen traditie en modernisme, tussen goed en slecht en vooral tussen ongebreidelde passie en dwingende vorm.

 2) De ‘Statenbijbel’, vanwege de lexicale rijkdom, afkomstig uit alle hoeken van het Nederlands taalgebied, en een niet aflatende stroom van dramatische beelden.

3) ‘La Divina Commedia’ van Dante, omdat dit Europese meesterwerk qua compositie een weergaloos bouwwerk is en qua inhoud een lyrisch paradijs.

4) ‘The Waste Land’ van T.S. Eliot, omdat dit boek van beperkte omvang zich maar blijft openen.

5) ‘Alchemie van de Roos’ van Leopold M. Van den Brande, vanwege de puurheid en diepte van zijn beeldspraak.

Verder verlies ik me graag in atlassen en encyclopedieën.

 

WAAR GAAT UW VOORKEUR NAAR UIT: EEN BOEK VAN PAPIER OF EEN E-BOEK?

Voor het ritueel en de sfeer een boek van papier, voor het gemak op reis een drager van veel E-boeken tegelijk.

 

IN WELKE AUTEUR ZIJN OF HAAR HUID ZOU U STIEKEM EEN WEEK WILLEN SCHUILEN?

Ondergetekende lijdt in ernstige mate aan depersonalisatiefobie, daarom blijft hij liever in z’n eigen lijf.

 

HEEFT U PERSOONLIJK NOG IETS TOE TE VOEGEN, WENS, VERWENSING OF DERGELIJKE MEER.

Hopelijk leidt uw initiatief tot veel bezoekers op deze site.

 

WELK GEDICHT WILT U BIJ ANSIEL LATEN OPNEMEN

 

 

HEMELVAART

Veel had ik verwacht, vernedering,
pijn en verlossing, maar niet de vraag
of dit offer wel voldoende zou zijn.

Vrouwen omknelden mij als ouders
bij zijn thuiskomst een verloren zoon
maar ik kwam niet, ik ging

door hun handen, hun hulpeloze wezen
heen, aan uitschuivende schouderbladen
en onderging de levenskracht van de dood.

Ik steeg hoger dan de stad waar ik ten val
had moeten komen, hoger dan de heuvel
van smarten, de uitzinnige dansende massa.

Ik zag de scheiding der wateren, slachtingen
en stromen vluchtelingen in dit beloofde land,
ik zag het krommen van de horizon

en bleef stijgen, tot in het meervoud van vader,
tot in het zwaarder wordende schuine licht
van wie meer twijfel zaait dan wie ook.

Uit de anthologie 'Black Sun', Demer Press, 2009

ASCENSION

I had expected much, humiliation,
pain and deliverance, but not the question
if this sacrifice would be sufficient.

Women seized me as parents
at the homecoming of a prodigal son
but I was not coming, I was going

through their hands, on past their helpless
being, extending shoulder blades
and undergoing the vigour of death.

I rose higher than the city where I ought to
have had a fall, higher than the hill
of suffering, the frenziedly dancing crowd.

I saw the parting of the waters, slaughtering
and streams of refugees in this promised land.
I saw the curving of the horizon

and kept rising, into the plurality of the father,
into the deepening, slanting light
of him who sows more doubt than whoever.

Translated by John Irons

 

 

Voor meer informatie over Ansiel en De Leeslamp: http://ansiel.cinebelblogs.be/archives/category/de-leeslamp.html

 


index