index
 

TV-INTERVIEW OMROEP BRTO OVER ‘DOOD TIJ’ DOOR PETER BEVERS
Opgenomen op zondag 18 december 1988, uitgezonden op zaterdag 31-12-1988

 


PB  Dit jaar verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij In de Knipscheer ‘Dood Tij’, de eerste roman van Albert Hagenaars. Hij zit bij ons vandaag in de studio.

Albert, welkom. Kun je eerst aan de kijkers vertellen wie je bent en wat je doet?

AH  De meeste mensen in Bergen op Zoom en in het publiek hier zullen mij voornamelijk kennen als schrijver. Toch ben ik pas op m’n 25e, zo’n acht jaar geleden, als schrijver begonnen. Daarvoor heb ik me voornamelijk beziggehouden met beeldende kunst. Ik was schilder, heb een aantal exposities gehad, ook in Bergen op Zoom. Ik heb in een galerie gewerkt in Antwerpen en ik heb ook zelf een galerie gehad, in Bergen op Zoom, in de Koevoetstraat. Dat was Galerie Valckesteyn. ’s Avonds deed ik nog een studie Nederlands, taal- en letterkunde. Toen ik het diploma haalde, kreeg ik een baan aangeboden in het volwassenenonderwijs en ik geef nu parttime les aan buitenlanders, Nederlandse les.

PB  Even terug naar je debuutbundel…’Dood Tij’, ik zei het al in de aankondiging. Kun je in het kort aangeven waar deze roman over handelt?

AH  Het is geen debuutbundel, het is een debuutroman. Ik heb eerder al drie poëziebundels gepubliceerd, twee bij Uitgeverij WEL en een bij In de Knipscheer. In het kort kun je zeggen dat het boek een liefdesverhaal is. Het handelt over de lotgevallen van een 21-jarige jongen, André Moersteekers, die geboren is in het stadje Z., waarvoor Bergen op Zoom een beetje model heeft gestaan, en die eigenlijk constant op weg is tussen Parijs en dat stadje Z. Zijn moeder kwam uit Parijs, daarom had hij daar wat te zoeken. Er spelen op andere niveaus nog wat zaken. Het is ook een psychologische roman. Bovendien zit er een politieke connotatie in. Hij komt in een wereldje van vage idealisten, politieke activisten, vluchtelingen ook. Die mensen proberen hem te dwingen tot bepaalde stellingnamen, die de zijne niet zijn. Hij maakt zowel in Parijs als in dat stadje Z. een aantal schokkende gebeurtenissen mee, waardoor hij in feite gedwongen wordt volwassen te worden. Dit heel in het kort natuurlijk.

PB  Heel in het kort. We kunnen hier niet al te diep op de inhoud ingaan. Maar toch nog even terug naar dat plaatsje Z. Je zei zelf al, Bergen op Zoom kan daarvoor model hebben gestaan. In één van de recensies die ik las over het boek, stond ook dat het werk autobiografisch is. Klopt dat?

AH  Dat moet in De Waarheid geweest zijn.

PB  Dat is goed mogelijk ja.

AH  Die krant doet z’n naam geen eer aan in dat opzicht want het is dus niet een plaatskeuze die alleen Bergen op Zoom betreft. Ik heb dat stadje samengesteld uit een aantal elementen van Bergen op Zoom en een aantal andere elementen die puur fantasie zijn.

PB  Komen er ook bekende Bergse figuren in je boek naar voren of is dat absoluut niet het geval?

AH  Nee, Bergse figuren komen er niet in voor, wel veel bekende plaatsen zoals de Grote Markt, de singels, de Schelde, die is erg belangrijk, ook gezien de titel van het boek. ‘Dood Tij’ duidt op een stilstand tussen eb en vloed. In het boek staat Parijs voor de vloed en Z. voor de eb. Het duidt ook op de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon.

PB Even naar de persoon Albert Hagenaars. In een van de vele interviews die ik hier las en die over jouw persoon handelden, las ik dat je naast een taak als docent ook nog werkzaam bent als poëzierecensent, daarnaast ben je dichter en schrijver en ben je meestal met zo’n dertig werken tegelijk bezig. Ik heb in ons vorige gesprek begrepen dat dat dan ook nog in vier of vijf verschillende genres is en dat je over een gedicht gemiddeld drie tot vijf jaar doet. Heb je eigenlijk nog wel tijd voor andere leuke dingen van het leven?

AH  Jawel hoor, maar de leukste dingen zijn natuurlijk toch de zaken waar ik mee bezig ben. De parttime baan in het onderwijs maakt, dat er veel tijd beschikbaar is om te schrijven maar ook om op reis te gaan. Reizen is een van m’n grootste inspiratiebronnen.

PB  Ben je al bezig met een nieuw boek of een nieuwe bundel waarvoor je moet gaan reizen?

AH  Ik ben op dit moment bezig met vier boeken zelfs. Het eerste dat moet verschijnen is een poëziebundel, het tweede is een roman die zich grotendeels in Indonesië afspeelt, het derde is een vertaling van een Franse poëziebundel en als laatste project ben ik bezig met een bundel reisverhalen.

PB  Mijn slotvraag, we hadden het er eigenlijk al over. Van huis uit ben jij dichter. Met deze roman ben je toch, in elk geval in mijn visie, een andere weg ingeslagen, wat is nu je grote voorliefde, het dichten of het schrijven van romans?

AH  Op de eerste plaats ben ik schrijver, alle genres kun je zien als een uitdaging. Anders gezegd, als ik een timmerman was geweest, zou ik me niet beperken tot alleen stoelen maken. Ik zou ook ramen maken, en dakgoten en kasten. Je kunt je mogelijkheden beter eerst beproeven in diverse genres en je eventueel later specialiseren maar ik weet nu al dat ik me nooit tot één genre zal beperken. Daar ben ik veel te nieuwsgierig en onrustig ook voor. Maar de poëzie vind ik het belangrijkst, daar besteed ik de meeste tijd en aandacht aan.

PB  Ik dank je hartelijk voor dit gesprek en wens je veel succes!


index