index
 

RADIO-INTERVIEW VAN BEN DERWIG MET ALBERT HAGENAARS VOOR DE BRTO TIJDENS HET LEESLUISTERFESTIVAL

 


Achterzaal Het Zwijnshoofd, 20 september 1987.

BD  Aan mijn rechterkant Albert Hagenaars, dichter en schrijver, die verschillende bundels heeft uitgegeven en in bladen publiceerde. Mijn vraag aan hem is hoe zijn laatste bundel, Intriges, door het publiek is ontvangen.

AH  Tot nu toe zijn de meeste recensies overwegend positief. Dat is best opmerkelijk want meestal lopen de reacties op dat punt uiteen. De verkoop is niet het belangrijkst. Een uitgave bij een grotere uitgeverij houdt in de eerste plaats een erkenning van je dichterschap in. Het zijn de recensies en reacties die op een gegeven moment gaan bepalen wat de waarde van de uitgave is.

BD  Dat is een bekend verschijnsel natuurlijk. Wat vind jij ervan dat men de laatste jaren weinig poŽzie leest? Zelf vind ik het heerlijk om poŽzie te lezen. Waar dicht jij de teneur aan toe dat het grote publiek zo weinig poŽzie leest?

AH  Ik denk dat het sterk te maken heeft met het domineren van de beeldcultuur. Als je ziet wat het belang in onze maatschappij is van televisie, video, bioscoop en dergelijke, en dat ook door de weergave van de reclame de werkelijkheid vertekend wordt, dan denk ik dat je een belangrijk probleem al genoemd hebt.

Een ander probleem is natuurlijk dat poŽzie toch een bepaalde moeilijkheidsgraad bezit, die een beroep doet op het activeren van de leesbereidheid. Veel mensen kunnen of willen die bereidheid niet opbrengen.

BD  Is dat gemakzucht of zie jij het misschien als een tekortkoming van het voortgezet onderwijs?

AH  Er is zeker gemakzucht bij een groot aantal potentiŽle liefhebbers van poŽzie. Aan de andere kant is het dus ook zo, dat poŽzie, als vorm van moderne kunst, te maken heeft met een hoge drempel. Lang geleden was de dichter een zanger,  tegenwoordig zijn verreweg de meeste dichters mensen die boeken publiceren, teksten in tijdschriften.

Een aantal dichters is zich zeer bewust van deze discrepantie en probeert derhalve weer dichter bij het publiek te komen door optredens. Een denkfout die dan vaak gemaakt wordt, is dat het aanbieden van spektakel automatisch tot een grotere aandacht voor poŽzie leidt. Ik ben het met die mensen niet eens want je moet de aandacht niet afleiden van het geschreven woord. Een geschreven tekst moet voor zichzelf kunnen spreken.

BD  Nu is het met poŽzie natuurlijk ook zo, dat je in sommige gedichten min of meer je ziel blootlegt. Zou het ook daarom kunnen zijn, dat men niet meer wil lezen?

AH  Dat zie je verkeerd. Als je kijkt naar de enorme oplage van bladen als Privť en Actua en dergelijke...

BD  Maar dat is gťťn poŽzie Albert!

AH  ...waarin mensen wťl hun ziel blootleggen -nee, je hebt gelijk- dan kun je zeggen dat poŽzie iets anders is als je ziel blootleggen.

BD  Ja.

AH  Nou, dat andere kan dan omschreven worden met kunst, of PoŽzie met een grote P. Maar voor mij heeft poŽzie niet alleen iets te maken met het openen van je ziel. PoŽzie heeft mijns inziens helemaal niet veel te maken met je ziel. Mijn gedichten hebben veel te maken met gedachten, met het ontwikkelen van denkmethodes.

BD  Dat is mij gebleken uit jouw bundels, die ik met veel genoegen heb gelezen. Ik was in de gelegenheid om in Hotel De Draak bij de grandioze presentatie van je laatste bundel te zijn, Intriges, een kroon op je werk. Dan rijst de vraag, opnieuw, hoe groot was de oplage en hoe goed verkoopt de bundel?

AH  Het goede verloop van de presentatie is grotendeels te danken geweest aan de medewerking van Boekhandel Heijstraten. Die mensen hebben zich geweldig ingespannen om de  avond tot een goed einde te brengen. Daarnaast ben ik de andere mensen achter de schermen dankbaar, de mensen van de apparatuur, degenen die gedichten onder de tafelkleden hadden verstopt en dergelijke. Mijn inzet heeft in beperkte mate een rol gespeeld.

BD  In ieder geval is het een bijzondere promotie van poŽzie in deze regio geweest.

AH  Zonder meer. Ik ben blij dat het mijn bundel betrof. De presentatie heeft bewezen dat er in deze regio aandacht voor poŽzie mogelijk is. Als er, zoals nu en hier, ook met het Leesluisterfestival continuÔteit komt in het aantal optredens, dan denk ik toch dat steeds meer mensen poŽzie gaan lezen.

BD  Albert, ik dank je hartelijk voor dit openhartige gesprek en ik wens jou natuurlijk veel succes met de bundels die ongetwijfeld nog komen!

AH  Bedankt. Tot ziens.

index