index

BEZOEK AAN AUSCHWITZ-BIRKENAU

 

In juli 2006 werd een bezoek gebracht aan het Poolse stadje Oświęcim en de nabijgelegen kampen Auschwitz 1 en Birkenau (Auschwitz 2). Zoals te verwachten viel, maakte dit bezoek diepe indruk. Diezelfde nacht ontstond er al een eerste gedicht over.

 

AUSCHWITZ

Oświęcim is a charming, green town.
To understand its uniqueness
you should take a walk down
the streets, feel the atmosphere.

Voor de zoveelste maal deze nacht
leg ik de folder op het kastje,
veeg het zweet van mn voorhoofd.
De stilte drukt op de oren.

Dan slaat een erfhond in de verte aan,
en nadert kort daarop een trein.
Het moet een goederentrein zijn:
er komt geen eind aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


index