index



LIBER AMICORUM VOOR BERT BEVERS

Op 17 november werd de dichter Bert Bevers 60 jaar. Wim van Til (directeur Poëziecentrum Nederland) en Ron Scherpenisse (ontwerper) namen het initiatief om de jubilaris te verrassen met een liber amicorum, waarvoor zij aan 22 dichters en kunstenaars een bijdrage vroegen.

Bovendien werd hen gevraagd om Bert Bevers, die ongetwijfeld een rustige lees- en schrijfavond in gedachten had, te overvallen op diens huisadres aan de Bourlastraat in Antwerpen.

 

De voorliefde van Bert Bevers kennende voor literaire hebbedingetjes, cahierachtige uitgaafjes en bundels in kleine oplage ontwierp Ron Scherpenisse een boekje in de vorm van een schrift waarvan de oplage beperkt zal blijven tot de eerste druk.




Uitreiking van het eerste exemplaar door Ron Scherpenisse. Foto: AH.




 

Albert Hagenaars zond het gedicht ‘Geboortestad’ in dat hij jaren tevoren al aan zijn stadgenoot had opgedragen en dat opgenomen werd in ‘Drijfjacht - De ongebundelde gedichten 1979-2004’ (2005).

 

GEBOORTESTAD

Voor Bert Bevers

Soms, in hotels in verre landen, droom ik over

haar, zie ik hoe ze schuilt tussen de schorren

van de Schelde en de bossen. Dan verdwaal ik

weer in haar beklemmend witte straten, die stijgen

 

en dalen en zich vervlechten met die van alle

andere steden waar ik me ooit, als van mezelf,

van haar trachtte te ontdoen. En ook jij betaalde

meer dan je tol voor een ander lot. Maar waarom

 

Bergen op Zoom, proef ik dan toch de Spaanse

tong van al onze vaders uit jouw eigen dromen,

doe je mij geloven hoe zeer je wilt dat ik schrijf

 

over het gehijg in je oor, het vuur in je koor,

het zwellen van je gevels? Zie, pleisterlagen vallen,

bloed sijpelt uit de dichtgesmeerde wonden.

 

 

 

De andere inzenders waren: Benno Barnard, Piet Brak, Emma Crebolder, Philippe Cailliau, Patrick Cornillie, Frank Decerf, Richard Foqué, Erick Kila, Hans Mellendijk, Fleur De Meyer, Roger Nupie, Nicole van Overstraeten, Frank Pollet, Paul Rigolle, Mieke Robroeks, Tony Rombouts, Ron Scherpenisse, Wim van Til, Frank De Vos, Gerrit Westerveld en Rudy Witse.

 

 

 


V.l.n.r. Richard Foqué, Wim van Til, Philippe Cailliau, AH, Patrick Cornillie, BB en Frank Decerf.

 

 

 


Gruppenbild mit Dichter. V.l.n.r.: Patrick Cornillie, Rudy Witse (38%), Frank De Vos, Tony Rombouts (62%), Erick Kila, Richard Foqué, Albert Hagenaars, Bert Bevers, Ron Scherpenisse, Philippe Cailliau, Frank Decerf, Wim van Til, Hans Mellendijk en Gerrit Westerveld. Foto: © Siti Wahyuningsih.



 

Na het overhandigen van het vriendenboek las elk van de auteurs de eigen bijdrage voor. Hieronder volgt een kleine selectie uit de bijeengebrachte werken:

 

BIOGRAAF

 

voor Bert Bevers

Er zit een orde in zijn ernst. Nauwgezet
en accuraat houdt hij in vier kleuren 

de dingen en de dagen bij. Rood komt van ver,
verrast met feiten, wetenschap en strategie,
kunst die hem met verrukking slaat

 

en die hij van elders importeert. Groen is

wat hij zelf nog het beste kan, het krimpen

en het kraaien, de kramp van een schriftuur

die bij hem van binnen zit. Zwart staat

voor de wedloop, het brood op de plank

 

van elke dag. Blauw is dan weer, laten we zeggen,

eerder iets persoonlijk, daar vangt een ander niets

mee aan. Wat daarnaast nog van zijn leven rest

is de kern waarvoor geen kleur voorhanden is

en die tot slot ook hem ontsnapt.

 

 

Paul Rigolle

 


Voordracht door uitgever / graficus Gerrit Westerveld.





De bijdrage van Gerrit Westerveld.







IN DE TAAL CIRKEL IK

Voor Bert 

In de taal cirkel ik
rond de taal, en spreek
.
Op het woord kauw

ik zo lang tot
letterblokken rond en
zacht gaan worden.

Ze blijven hard, ze
groeien als een open
huis in aanbouw.

Amfitheaters zijn er
voor de dichter
van de stad die zingt.

Philippe Cailliau





Philippe Cailliau, Patrick Cornillie en Bert Bevers. Foto: Siti Wahyuningsih.


HIEPHIEP

Kijk, daar gaat Bert. Hij raapt woorden
die een maaltijd vormen voor wie in lijsten leest.
Hij vindt ze waar hij gaat, geen winkelwagen die hem niet vreest.
Hij scheert zich een weg langs schrijvers en dichters, verklikt
waar zij bij zijn hun zetel, hun A.
Pont negen, de Kruidtuin, lijn 8.
Hiephiephoera Bert, blijf nog jaren op jacht.

Wim van Til




Frank De Vos, Wim van Til en BB. Foto Albert Hagenaars.


KLEINE MIJMERING OVER EEN ANTWERPSE BRABANDER

Verslagen breng ik aan.
elk woord heeft zo zijn onderkant.
laag na laag kunt u het vers
bezien: schikken, bewegen
totdat het staat zoals het staat.

Dit gedicht van de cyclus ‘Verslagen’ uit zijn bundel ‘Alle tijd’ las ik in ‘Afglans’  dat ter gelegenheid van zijn 25-jarig dichterschap (1972-1997) werd uitgebracht. Het was meteen mijn eerste kennismaking met de poëzie van Bert Bevers. Tot nu toe heb ik geen mooiere ode aan het meerlagige van poëzie gelezen. Er volgde nog meer gedichten die me bij bleven zoals ‘Matrijs voor herinneringen’, ‘Gebruiksaanwijzing’, ‘Gelovige Gedichten’, ‘Kreunende Tijd’…Talloze vertalingen vind je op internet terug.

C’était un froid jour de novembre, le premier jour de l’automne qui fît songer à l’hiver’, Le Grand Meaulnes. Zoals Francois Seurel, ‘Le Grand Meaulnes’, in het gelijknamig meesterwerk van Alain Fournier, ontmoette ik Bert in het najaar van 2008 in het kader van DorpsDichterDoel, een titel die ik tussen 2009 en 2011 mocht bekleden. Ik blijf dankbaar voor zijn 18 Monotypes waarmee hij als beeldend kunstenaar mijn Doelbundel ‘Trek de wind niet van de wieken’ illustreerde.
Wat ik in Bert bijzonder waardeer is zijn terughoudendheid. Verre van een tafelspringer is hij vooral een stille werker die het literair circus schuwt. De poëzie is hem te lief. En ook daar is hij in de ik-vorm zelden aanwezig. Geen zelfadoratie, geen monotone anekdotiek.

40, 50, 60 zijn magische getallen, kapstokken waaraan we onze tijd ophangen. Ze laten het leven in zijn volle glorie voorbij razen. Niettemin heeft ouder worden ook zijn voordelen: het aantal mooie vrouwen stijgt, je knoken zijn betrouwbaarder dan de weerman, je bent meteen een brok orale geschiedenis als je iets vertelt, C&A wordt met de dag modieuzer, je hits van toen zijn nu ‘Golden Oldies’, je wordt een ervaringsdeskundige in het schrijven van rouwbrieven, seksueel overdraagbare ziekten vormen niet langer een gevaar, niemand vraagt je nog voor strippoker, je wacht soms aan het groene licht op groener, garantiebewijzen hoef je niet meer bij te houden, de apotheker is bijzonder vriendelijk, je hebt geen last van kinderziekten, je krijgt een hekel aan het woord ‘nog’ zoals in de zin ‘Je ziet er NOG goed uit’ en niemand noemt je nog ‘jongen’.

Frank De Vos





Erick Kila (midden). Foto: Albert Hagenaars.






Rudy Witse. Foto: Albert Hagenaars.





Patrick Cornillie (links). Foto: Albert Hagenaars.





Tony Rombouts.





Kroonprins Bert op 5-jarige leeftijd.





Uitvoering en ontwerp: Ron Scherpenisse.




index