index

FOTOPROJECT VAN PAUL BULTEEL MET POEZIEPaul Bulteel

 

BOXED

Paul Bulteel kwam laat tot zijn artistieke roeping maar pakte in december 2014 uit met een tentoonstelling die het louter weergeven van foto’s ruim overstijgt. Hij nodigde zes ervaren dichters uit drie landen uit om een tekst te schrijven, elk bij drie foto’s naar keuze. Zo ontstonden zes perspectieven en achttien gedichten die Bulteels fotowerken in verschillende stijlen inbedden en tegelijk door laten groeien.
In alfabetische volgorde zijn deze auteurs: Marleen de Cree, Ann Van Dessel, Richard Foqué, Albert Hagenaars, Roger Nupie en Annmarie Sauer.

 


Galerie SD Worx, voor de opening.

 

Albert Hagenaars koos de foto’s ‘Fun House Bar’, ‘Red Panties Hot Club’ en ‘Pleasure Beach’, die thematisch en technisch een cyclus konden vormen. Ze kennen een schrijnende verstilling en evoceren diverse sterke emoties als eenzaamheid en troost, berusting en verlangen, vroeger en nu, glorie en verval. De locatie is telkens het stedelijk landschap, met nadruk op beide elementen van deze titel, of de rand van de stad, waar de tegenstellingen samenvallen. Deze plaatsbepaling was mede aanleiding voor Bulteel om de naam ‘Boxed’ te kiezen voor dit project.

 

 

De eerste versie van Boxed werd op 4 december 2014 onder grote belangstelling geopend in beide vestigingen van SD Worx te Antwerpen: gedichten en diashow van de betreffende foto’s waren te zien en te horen in de conferentieruimte op het adres Brouwersvliet 5, de tentoonstelling van de foto’s zelf plus de tot posterformaat vergrote verzen vond plaats aan de daar tegenover gelegen galerie op nummer 2.

 


Tony Rombouts, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen zorgde voor de inleiding.
 

 

 

 

Hier

hier kwam hij voorbij en niet.
hier zocht hij iets en zag het niet.
hij sprak met de muren en de spreeuwen.
zij zegden niets. Ze zwegen.

zwaar van blauw geweld drukt de tijd
zijn uren in een hoek. een machtig veld.
akkers dwalen over de wegen.
zoals hij het ziet heeft hier alles.

hier zet ijzige kou de lijnen uit.
grauw slaat een dwars gebaar.
gevloek, getier. hij is het maar, wil 

hij zeggen. hij is hier maar even. hij wil
zijn leven kwijt. straks, als hij gaat,
komen ze zijn dromen halen. 


Marleen de Crée


 

vrouw die mij aflegde

als een valse gelofte. je bent niets
dan een bloedblauwe kamer
vastgeroest in mijn gedachten

ik kruisig je pad met opengesperde armen
bijt de moeder uit je borst en scheur
een hongerlied uit je buik

bij elke zweem van zon blijf ik mijzelf
herhalen in jouw schaduw. de pissebedden
in je hoofd drijf ik bijeen in de hoek

kom mij toch tegen, moeder, in elk verlaten
woord. luister naar de muren en zoek mij
ach zoek mij onder schilfers van voorbij


Ann Van Dessel

 


Before the Rain is Falling

Lost in all your senses
seduced by the groan
of distant tiles.
The echo of one step
you never took
followed by another
you will never take
concealing the deafening
of rustling sand
shapeless and burned
as an eternal mark of faith
before you seek the shadow
before the rain is falling
on the great plains
of your soul
lost as you are.


Richard Foqué


 

 

 

RED PANTIES HOT CLUB

 

Toch weer de trap opgaan,

traag, tussen de strak gespannen

zich vrouwelijk verbredende benen,

 

over het cement met asvegen,

krassen en striemen naar de hoogste

trede, en even langzaam weer terug.

 

Luisteren naar een reutelende motor,

het gedruppel uit de ac, vlagen zwoel

bedoelde muziek en het eigen hijgen.

 

Willens de stank van deze achterbuurt

inhaleren, wetens de opgang omdraaien,

de ogen sluiten tot hij volledig verschijnt,

 

de lippen zetten op het beurse raadsel

in het plastic, en blazen, tot buiten adem,

tot waar het denken zich te binnen gaat.

 


Albert Hagenaars

 


 

 


PLEASURE BEACH 

Geen strand in zicht.

 

Aan de achterkant van het decor slechts

opslagplaatsen, sleets asfalt, scherven

en figuranten die nietsdoend zichzelf spelen.

 

Onbevredigd bleef de zoektocht

naar verzadiging door zon en zang

en vooral die ene, onverklaarbare drang.

 

Troebel werd dan de blik, hard de huid.

Vuisten spanden zich in borst en buik.

Geen overgave was ooit te duur.

 

Berusting kreeg zijn beslag aan de mond

van een fles, in het 's nachts betasten

van wie zich van de kou aan je vergreep.

 

Geen uitzicht in zicht.

 

Albert HagenaarsFUN HOUSE BAR

 

Het einde van de pier is het einde

van de wereld van lust en plezier.

 

In dit huis vangt het echte leven aan,

de vertoning van onherstelbare fouten.

 

Treed binnen, hang uw masker op,

open uw verlopen ziel die keuze heet

 

en ga over tot de orde van de nacht:

zee is zee, lucht is lucht, vrouw is man.

 

Het einde van de pier is pas het begin,

onze rondgang door het bitterste brevier.


Albert Hagenaars


 

Ingetogen (düsseldorf, 2011)

Terwijl licht inslaat en de kamer
verblauwt, kiezen voor een andere,
ingetogen toon.

Wil niet langer opboksen tegen deze
vertoning, leg de partituren naast me
neer, leer te zingen op m’n hartslag.

Sluit de deur, trager dan de tijd,
zoals ik die sloot achter mij. Kies
voor de vrije vlucht.

Geen nood om je te
haasten. We staan alleen
s
terk als we zwijgen.


Roger Nupie


 


De rode zetel

zwijgend
zit de zetel
en wacht
in het halfduister
van de bange gang
al lang versleten
de bank vergeten

hallo, roept ze rood
is hier iemand die mij ziet
in dit half licht
hoe schrijnend de schoonheid
van eenzaamheid
bij zo’n zetel verwacht ik

Pink Poodles en Hookers on Heels


Annmarie SauerV.l.n.r.: Roger Nupie, Richard Foqué, Ann Van Dessel, Annmarie Sauer, Marleen De Crée, Paul Bulteel, Tony Rombouts en Albert Hagenaars. Foto: Niki Faes.
 


index