index

GEDICHT OP ZWERFKEI IN BOSSCHE BROEK (Pagina in bewerking)

 

                  
Het boek                                                                                 De cassette met kaarten

 

In het kader van het project Poosplaatsen langs de Dommel, werd een aantal auteurs uitgenodigd om een gedicht te leveren dat, uitgekapt in een grote zwerfkei of anderszins, in het stroomgebied van deze waterloop geplaatst kan worden.
Initiatiefneemster Pien Storm van Leeuwen verzocht Albert Hagenaars een tekst te leveren die verband houdt met het zes maanden durende beleg van ’s-Hertogenbosch door prins Frederik Hendrik in 1629. De steen met zijn gedicht kreeg een plek in natuurgebied Bossche Broek tussen Vught en de zuidelijke muren van de Brabantse hoofdstad, die vanwege haar ligging in nat land gemakkelijk te verdedigen was en daarom de bijnaam ‘onoverwinnelijke moerasdraak had verworven.
Albert Hagenaars richtte zich vooral op het gegeven dat de inname, die gelukkig niet in een bloedbad ontaardde, binnen de stadsmuren zeker niet alleen als een overwinning werd beschouwd maar voor grote groepen als het begin van een vijandelijke bezetting. Kloosters en kerken werden genaast en veel katholieken verlieten vanwege beperkingen voor het belijden van hun geloof de stad. Nieuwelingen, vooral uit Holland, namen hun plaats in. Werkelijkheden liepen dooreen en zorgden voor grote verwarring. Zoals gebruikelijk werden de gebeurtenissen in verschillende historische kaders geplaatst, afhankelijk van de belangen van de betreffende partij.
Het beleg, deels bekostigd uit ‘de Zilvervloot’ die door Piet Hein het jaar daarvoor was binnengebracht, boezemde bij vriend en vijand en in binnen- en buitenland ontzag in voor Frederik Hendrik en de inzichten op strategisch en logistiek gebied van zijn staf. De capitulatie, op 14 september 1629 was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De Staatsen kregen nu een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden onder controle, wat meespeelde bij het bereiken van de definitieve vrede 19 jaar later.

Het gedicht, wegens de beperkte ruimte op de kei kort gehouden, luidt als volgt:

 

*

Volg van hier zijn berekende blik,
nader, behoedzaam als een dader,
de geschonden schansen en ervaar
nu in u zelf hoe deze stad zich uit haar
schubben en dras verheft, schuldig
haast, verward in verhaal na verhaal.

 

Kees Hermis maakte het chronologisch daarop volgende gedicht over de inname van de stad. Andere literaire collega’s van wie werk opgenomen werd zijn o.a.: Catharina Boer, Frans August Brocatus, Anton van Duinkerken, Constantijn Huygens (als secretaris van de prins ooggetuige van de gebeurtenissen), Frans Kuipers, Jasper Mikkers, Hannie Rouweler en Pien Storm van Leeuwen zelf.         

 

Poosplaatsen langs de Dommel is de derde literaire onderneming met poëzie in de openbare ruimte van Pien Storm van Leeuwen. Eerder voorzag zij met hulp van tientallen medewerkers de Nederlands-Vlaamse grensstreek van een groot aantal gedichten op banken en geïmporteerde zwerfkeien, alsmede het stroomgebied van de Mark.

De presentatie van het project, waartoe behalve de teksten op zwerfkeien en stenen banken ook een boek en een cassette met kunstkaarten behoren, vond plaats in de Frederik Hendrikzaal van kasteel Maurick in Vught op dinsdag 20 december 2011.

 

Zie ook: www.trajart.nl        www.pienstormvanleeuwen.nl        www.degroenevesting.nl        www.romeinshalder.nl

 

 


Pien Storm van Leeuwen. Foto: AH. 2007.
*

soms drijven zij zwijgend mee met de stroom
soms blijven zij eenzaam voor anker

eilanden, echo's van stilte, waar
klanken niet landen
oor noch adem woorden draagt

tot liefde over diep water zich waagt
tot aandacht slaagt de stilte te doorbreken 

 

 


 

 


Jasper Mikkers. Foto: Siti Wahyuningsih.
*

ik ging ooit naar de Dommel om de brug te zien
roerdommelende kolken trokken aan mijn blik
populieren wortelden in rimpelingen, de wei lag als
een hond met groene vacht te luisteren aan hun voeten 

 

 

 

 


 

 


Frans August Brocatus. Foto:AH.
*

lees de zinnen met vissenvingers
geschreven op onderwaterstenen
zie hoe de Dommel zich zwijgend richt
naar verre torens het landschap dicht


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Constantijn Huygens in Den Haag. Foto: AH.

 


OVER HET BELEG VAN 'S-HERTOGENBOSCH. IN HET HUIS
10R.HEEM TE VUCHT

Mijn broer, mocht je denken dat ik me hier verveel,
Kijk dan maar eens of iets aan mijn vertier kan tippen.
Ik hoor perfect het bulderend geschut,
Wanneer de nachtegaal dat niet belet.

Mijn kamer, aan drie kanten elk twee vensters,
Kijkt westwaarts op het puik van onze mensen,
Noordwaarts op tuin, stad en rivieren,
Zuidwaarts…kampementen evenveel als regimenten.

Ik ontwaar 's-Hertogenbosch, dat heden dommelt,
Hoewel zij ons van ver gezien welhaast te baden lijkt:
Maar dan te midden van het bos van een edelman,
Dat niets dan lusthof is en bloementuin en bongerd.

Als kou me hindert, weet mij van eik tweevoudig vuur
- Waarvoor ik enkel soms wat hoef te laten halen -
Stellig en snel verlichting te verwerven van de nood
Waaraan ik elders mij weleens zag sterven.

Als hitte overdag de lucht dusdanig drukkend maakt
Dat het al bijna lijkt of zomer naar hier spoedt,
Vind ik zoveel beschutting op drie pas van de poort,
Dat het mij het Voorhout welhaast vergeten doet.Vertaling Pien van Storm van Leeuwen

 

 


Catharina Boer. Foto: AH.
ZOMER

de ijsvogel is een ogenblik
dat dit tijdloos broekland wekt
als hij door zomerlicht flitst
de vis pikt en met zijn blauw en
oranje vervloeiend weer hemel is

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Korsman. Foto: Jan-Willem Storm van Leeuwen

WINTER

Kleur ligt in gebreke en onder
een koudedeken van winterrag
dit binnenveld bezweken, toch
jaagt diep weg een rode vlam
spiegelen we inbloeds nog
de vos

www.piraap.nl

 

 

 


 

 

 

 


Anton van Duinkerken in Bergen op Zoom. Foto: AH.

Vreugde is van goddelijk gelukkig zijn
Een voorgevoel, wat zonneschijn op scherven,
Gringe vonk, doch van ondoofbaar vuur.

Wij rijpen hier als druiven voor den wijn
En weten, dat wij stervende niet sterven,
Doch overglijden in een tijdloos uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kees Hermis. Foto: 

1629

de vuurmond

van de stedendwinger

dreef de moerasdraak uit, nog

hangt de echo in de flank van zompig

laagland, de bres in het bastion is dicht-

gegroeid met tijd, over vandaag valt

een vlucht witte duiven, licht-

kanteling bewaakt door

het oog van de

roerdomp

 

 

 


Hannie Rouweler. Foto: 

*

Woorden laat ik zweven vanaf de brug.
Ze drijven traag voort, eerst samen,
verdwijnen dan één voor één uit zicht
achter een flauwe bocht naar de einder.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Silva Ley. Foto: 

*

Bomen en torens overal
als schrijfstiften in het land

wat staat in hout of
aan hemel geschreven?

wolken en woorden jagen voorbij

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Tijdens de presentatie van het project in kasteel Maurick in Vught. Foto: Jan-Willem Storm van Leeuwen.

 


 


De Bode, 28-12-2011

 


Brabants Dagblad.

 


Groot Bergen op Zoom, 11-01-2012

 


BN / De Stem, 04-01-2012

 


Ontwerp kaart: Jan Willem Storm van Leeuwen.

 

Het gedicht van Catharina Boer. Foto: AH.

 

Het gedicht van Peter Korsman. Foto: AH.

 

Het gedicht van Pien Storm van Leeuwen. Foto: AH.

 

Het gedicht van Pien Storm van Leeuwen. Foto: AH.

 

Het gedicht van Kees Hermis. Foto: AH.

 


Kasteel Maurick in Vught.

 

 

 

Klik hier voor terug naar bibliografie.

index