index

GEDICHT ‘LAVAZAND’ IN UITGAVE VAN KUNSTENAARSGROEP VERKUNO


Al sinds hun kennismaking in de Javaanse cultuurstad Yogyakarta in 2005 werkt Albert Hagenaars onregelmatig samen met kunstenares Edith Bons en haar echtgenoot, de dichter Winarko Boesrie. Zo leidde hij bijvoorbeeld Ediths overzichtstentoonstelling in Delft in en maakte zij de schildering ‘Javanese Girl’ voor zijn drietalige bundel ‘Palawija’ (2010).

Momenteel werken zij aan de uitgave van het boek ‘Samenval’, dat veertig afbeeldingen van schilderijen en sculpturen van Edith Bons en evenzoveel daarbij geschreven gedichten van Albert Hagenaars bevat. Deze uitgave zal, voorzien van een inleidend essay van Barney Agerbeek, zowel in het Nederlands als het Indonesisch verschijnen.
 
Edith Bons is verbonden aan Verkuno, een groep kunstenaars die vooral in het noorden van het land actief is.
In juli 2022 organiseerde Verkuno de tentoonstelling Dichter-bij – Poëzie als bron van inspiratie, in het complex K38, genoemd naar het adres Kanaalstraat 38 in Roden.
Zestien kunstenaars toonden werk dat beïnvloed is door gedichten of dichtregels. In enkele gevallen schreven dichters teksten bij het beeldende werk.
Van Edith Bons was onder meer ‘Harvest III’ / ‘Panen III’ te zien, waar Albert Hagenaars ten behoeve van ‘Samenval’ al een kort gedicht bij had gemaakt. Beide zijn opgenomen in de catalogus.

‘Harvest III’/‘Panen III’. Gemengde techniek m.b.v. foto, acryl en rijstaren.
2020.

Rijst is een van de hoofdthema’s in het oeuvre van Edith Bons. Op tal van exposities en installaties in verschillende landen, o.a. Indonesië, benadrukt zij rijst als symbool van cyclisch tijdsverloop (de eeuwenoude cirkelgang van planten, onderhouden en oogsten), samenwerking en vruchtbaarheid, kortom leven en dood.
LAVAZAND
 
Rijpe velden. Geblakerde stoppels.
 
Het leven is meer dan
snijden, afvoeren en verbranden.
 
Halmen verlangen, aren strelen,
Zaad valt in nat lavazand.


‘Head’/‘Kepala’. Gemengde techniek m.b.v. plastic, acryl, foto en kunsthaar.
2016.

EXTRA
Drie opvallend suggestieve bijdragen, die een geraffineerde balans tonen tussen vorm en tekst, figuratief en abstract, rechte lijnen en rafelranden, leegte en vulling, werden geleverd door de aan de Academie Minerva opgeleide Jannie Hiskes. Technisch werkt zij bij voorkeur met onder meer eitempera, acryl, lithografie, monoprints en digitale prints.
Haar credo luidt: “Worden, meer dan zijn; Zoeken, liever dan vinden”. Zij onderzoekt de weerslag van de tijd op geheugen, identiteit en natuur, en de schoonheid in het vergankelijke en onvolmaakte, waar de huidige westerse maatschappij juist te veel is gericht op overvloed en perfectie.
Net als bij Edith Bons speelt de cyclus van het leven een grote rol in haar werk.

Jannie Hiskes. Du temps perdu I.
Mais où sont les neiges d’antan?
 
François Villon ( ca. 1431-1463), uit ‘Ballade des Dames du Temps Jadis’ (‘Le Testament’)
ALLE DICHTERS
Bram van den Band, Henk ter Bogt, C. Buddingh’, Jan Glas, Johan de Goede, Arien de Groot, Albert Hagenaars, Utta Harder (uit het Deens vertaald door Jan. F. de Zanger), Issa (Kobaya-shi Yataro), Lucebert, Ansje van den Muyzenberg, Gerard Nijenhuis, Rumi, Hieke Veenstra, François Villon en Hans Walraven.
 
ALLE KUNSTENAARS
Lenie van den Band, Edith Bons, Henk ter Bogt, Jelly van den Bosch, Carolien Broersen, Angelien Coco Martin, Arien de Groot, jannie Hiskes, Sonja Leurholff, Ansje van den Muyzenberg, Joukje Pees, Dirk Rentmeester, Mariet Schedler, Lonia Schölvinck, Klaasje Smit en Hieke Veenstra.
DICHTER-BIJ  -  Poëzie als bron van inspiratie’; Diverse kunstenaars en dichters; een uitgave van Verkuno; Redactie Sonja Leuthoff; Vormgeving Flip Drukker; 36 pagina’s; Juni 2022
Klik hier voor informatie over Edith Bons

Klik hier voor informatie over Jannie Hiskes

Klik hier voor informatie over Verkuno
 


index