index

DE EMMER VAN TOEN IS DE BUIS VAN NU


Van 22 t/m 30 oktober 2011 werd in Eindhoven voor de tiende keer de DDW ofwel Dutch Design Week gehouden. Dankzij de bevriende kunstenaars Auke van der Heide en Jan Wessendorp kon Albert Hagenaars daar een bescheiden bijdrage aan leveren in de vorm van een vergrote foto uit een reportage die hij bij hun kunstwerk 'De emmer van toen is de buis van nu' (2009) vervaardigde. De ruimte werd beschikbaar gesteld en ingericht door het BKKC, het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur.

De sculptuur werd in opdracht van Waterschap Brabantse Delta opgericht op de Binnenbandijk, een voormalige Oosterscheldedijk juist ten zuiden van Bergen op Zoom. Het monument memoreert de verdubbeling van de capaciteit van de lokale afvalwaterpersleiding en wil een eerbetoon zijn aan de historie van de waterhuishouding. Het bestaat uit een hoge betonnen buis waarop verzinkte emmers met soms een jaartal zijn aangebracht. De emmer staat symbool voor het individuele gebruik van vroeger, de buis voor de collectieve technologische aanpak van nu.

 

 

 


De metalen, optimaal reflecterende emmers staan garant voor een afwisselend lichtspel, hun hengsels doen danig van zich horen in de ter plaatse vrijwel immer actieve wind. De jaartallen die ze dragen verwijzen naar belangrijke momenten in de waterhuishouding en de strijd tussen land en water. Niet voor niets staat het beeld in een omgeving waar tientallen dorpen, met namen als Agger, Brouck, Creek, Everswardt en Inkeloirt, alsmede de handelsstad Reimerswaal zijn verdronken.

 

Schematische weergave naar een kaart van Christiaan Sgrooten uit 1573. Fragment van een illustratie in het boek 'Polre' van P.M.J. van de Watering, 2009. De rode stip geeft de locatie aan van de sculptuur.

 

AUKE VAN DER HEIDE
volgde een opleiding aan de Gelderse Leergangen (NLO), afdeling tekenen en textiele werkvormen, te Nijmegen (1975-1981). Hij was leerling van onder andere Harry Boom en Hans Roebers. Van 1988 tot 1991 volgde hij een opleiding aan de Hogeschool Interstudie, later Hogeschool Gelderland Educatieve Faculteit (NLO), afdeling Tekenen.

JAN WESSENDORP
werd in 1940 geboren in Soerabaya en studeerde aan de MTS voor de Fotografie en Fototechniek te Den Haag en aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Hij werd in deze vroege periode begeleid door o.a. Paul Citroen, Rein Draijer, en Hugo Liebe. Wessendorp is actief als tekenaar, schilder en beeldhouwer.

BKKC
Het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) speelt een belangrijke rol in de culturele infrastructuur van de provincie Noord-Brabant. Het richt zich op uiteenlopende disciplines en werkt behalve met de professionele creatieve sector ook met gemeentes, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
In 2011 bood het BKKC een dynamische presentatie die een actieve rol van de bezoeker eist, een reis die door het Brabantse landschap voert. Aanleiding hiervan zijn de door het BKKC georganiseerde 2018-Ontwerpateliers. Centrale thema's zijn 1) 2018 Brabant Culturele Hoofdstad, 2) Verbindingen van stad en land, 3) De Brabantse identiteit en 4) Creatief ondernemerschap. Doel is om tot een kaart te komen, waarin bekende en onbekende Brabantse parels hun juiste co÷rdinaten vinden. De kaart toont diverse reizen langs door het BKKC opgezette routes en opgeleverde kunstwerken.


www.aukevanderheide.nl   www.janwessendorp.nl   www.brabantsedelta.nl   www.bkkc.nl

 

 

 


index