index

FILMOPNAMEN BIJ GEDICHTEN


De jonge Nederlandse cineast Joey Bongers is gestart met filmopnamen bij een aantal gedichten van Albert Hagenaars uit verschillende publicaties.
De eerste video, 'Completion' getiteld, is inmiddels klaar (zie afbeelding hieronder). De opnamen berusten op het bijna dertig jaar geleden geschreven gedicht ‘Voltooiing’ uit de bundel ‘Spertijd’, die t.g.v. de derde druk tevens in een Engelse vertaling van Catherine East verscheen. Beide versies komen in de video aan bod.

Klik op de afbeelding. Deze video is alleen te zien met Windows 7.

 

 

COMPLETION

 

There is a hollow in the hills

of my youth, filled with rain

of years, as in so many nights

when the excavations pull me,

 

when I undergo the silence of quicksand

and the constriction of heavy cranes,

immovable, reflecting in the black water,

abandoned docks, distorted rails,

 

foghorns and the murder on the moors,

fragments on a far television screen,

broadcasted to a long ago child,

silent, now, finally completed.

 

 

 

 

VOLTOOIING

 

Er is een afgraving in de heuvels

van mijn jeugd, gevuld met regen

van jaren, zoals ook vele nachten

als de bouwputten me trekken,

 

en ik de stilte van drijfzand onderga

en de beklemming van zware kranen,

roerloos spiegelend in het zwarte water,

verlaten dokken, verwrongen rails,

 

misthoorns en de moord op de heide;

fragmenten op een ver televisiescherm,

voor een lang geleden kind uitgezonden

en geluidloos, nu, eindelijk voltooid.

 

 

Spertijd / Curfew, bilingual edition by Poëzie-uitgeverij WEL, Postbox 624, 4600 AP Bergen op Zoom. www.uitgeverijwel.com

 

index