index

 DRIE VOORPUBLICATIES OP FLEURS DU MAL

 

Albert Hagenaars stuurde twee gedichten uit zijn later dit jaar te verschijnen bundel 'Pelgrimsgrond' naar E-zine Fleurs du Mal, 'Orewoet' en 'Voorgevoel'. Ze behoren tot de reeks 'Te Woord', die in het teken staat van poëzie die hem ooit fascineerde of dat nog altijd doet.

Allebei de gedichten werden geaccepteerd. Op 11 maart verscheen het eerste, 'Orewoet', dat naar leven en werk van de Brabantse mystica Hadewijch verwijst, die o.a. strofische gedichten, visioenen, brieven en een zogenaamde 'Lijst der Volmaakten' naliet.
Albert Hagenaars ging vooral uit van enkele van haar indringend geschreven visioenen en vervlocht fragmenten daaruit met eigen strofen.
OREWOET

Hadewijch

Te lang bezworen? Te kort? Het trillen
tussen hoofd en schoot ving alweer aan,
Brabants gestamel doordrong Latijnse beden

ende mijn herte ende mijn aderen ende alle mine lede
scudden ende beveden van begherten

om zichzelf tot voorbij de minne te verdoen,
niet in overgave maar in de gloed waar zij naar
was vernoemd, van strijd en geweld.

Jc begherde mijns liefs te vollen te ghebrukene ende
te bekinnenne ende te ghesmakene in allen vollen ghereke

en zij besteeg zijn aardse staat, bezatte zich
aan spijs en wijn, klauwde en beet, ontrukte
hen aan gebod en verbod van klooster en hemel.

Daer na quam hi selve te mi, ende nam mi alte male
insine arme ende dwanc mi ane heme

en met stijf gesloten ogen ervoer zij hoezeer zijn lijf
eiste dat zij hem nogmaals wilde in een lust die groter
dan woede, overvloediger dan offergaven was.

Nu hevestu mijns ghesmaect ende ontfaen van buten
ende van binnen; Ende du heves verstaen

die eneghe weghe die gheheel in mi beghinnen.

Tussendoor verscheen, op 29 maart 2021, 'Crénom'. Dit gedicht was al in september 2020 in Brabant Cultureel opgenomen maar hoofdredacteur Jef van Kempen nam het toch graag nogmaals op, "wegens affiniteit met het werk van de betreffende dichter, Charles Baudelaire" (zie de naam 'Fleurs du Mal').


CRÉNOM

Charles Baudelaire

De plavuizen waren hard in de Saint-Loup
maar minder dan de hospitaalbedden die wachtten.

Al voor de val begon de glijvlucht in de afasie
op uiteindelijk dat ene woord na. Inniger

klampte hij zich daaraan vast dan aan de trouwe
hoer die het venijn om zijn jeugd heen schoof.

Alles nog weten, wensen te kunnen. Hij scherpte
z'n zinnen aan de krimpende ring van de spraak

waar hij ooit met pijnlijk geduld het ingesnoerde vel
van vermocht te tuchtigen tot schandaal en verbod.

Hij rook de wierook weer, mama, en werd jonger
dan in zijn oudste gedicht, waarde elke nacht

dagenlang tussen bezielde stammen rond, versloeg
als Lupus de draak die alle woorden verslond,

en kletste en zwetste, tierde als nooit tevoren,

kwam niet meer tot bedaren.

Een week later verscheen als derde gedicht 'Voorgevoel', waarin H. Marsman centraal staat. Diens eerste én laatste gedichten hadden een grote aantrekkingskracht op Albert Hagenaars tijdens zijn laatste jaren op de middelbare school en prikkelden hem om met eigen poëzie verder te gaan.
VOORGEVOEL

H. Marsman

Hij met ontstekingen in de longen,
bloed en etter, blaffende dagen, wekenlang
in bed, in niet aflatende strijd.

En die andere hij, niet veel jonger, getroffen
door flitsen uit het schoolboek, in borst en maag

de dood in een schaars verlicht ruim.

Beiden ouder. Hij met de als kalmte
vermomde vrees dat een nacht op zee
daadwerkelijk het einde zou worden.

En hij afwisselend wetend en radend in besef
van een doffe plof, scheurend ijzer, geschreeuw.

Dan benamen donker en kou de adem,
knarste het schip, nam de druk toe,
schoof het zuchtend naar de bodem,

het zwart schuimende dal der Durance,

in een hart voorgoed doordrenkt van azuur.
Klik hier voor de betreffende pagina op Fleurs du Mal

Klik hier voor meer informatie over Hadewijch

Klik hier voor meer informatie over Charles Baudelaire

Klik hier voor meer informatie over H. Marsman
index