index

POËTISCHE SAMENWERKING MET BERT BEVERS
 
Als poëzie aan een andere discipline wordt gekoppeld, is dat meestal aan beeldende kunst en muziek. In een recent verleden trokken bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten van leden van Cobra en dichters die tot de Vijftigers behoorden veel aandacht.

Initiatieven van twee dichters die samen één vervlochten bundel produceren zijn al een stuk zeldzamer en haast nooit is er sprake van één enkel gedicht dat met bijdragen om en om tot stand komt.

Bert Bevers en Albert Hagenaars, al bijna vijftig jaar collega's en vrienden, waagden zich in 2001 aan juist zo'n experiment, temeer opmerkelijk omdat hun stijlen uiteenlopen.
Ze maakten naar aanleiding van een opdracht twee verzen waarvoor ze telkens om de beurt een woord toevoegden.
Deze teksten werden in beton en roestvrij staal uitgevoerd en op monumentaal formaat geplaatst in Stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. Zie link onder.

Na twintig jaar besloten ze opnieuw samen een project aan te gaan. Uitgangspunt was een aangrijpende rouwscène in de film 'The Fall Of The Roman Empire', die onder regie van Anthony Mann in 1964 tot stand kwam.
Ditmaal wisselden ze tijdens het proces niet per woord maar per regel, waarbij ze er al gauw niet voor schroomden veranderingen in de regels van de ander aan te brengen.
De titel werd 'Het afscheid van Marcus Aurelius'

Gaandeweg ontstond het idee om een cassette uit te geven met drie gedichten: 1) het gezamenlijk geschreven gedicht, 2) een gedicht over hetzelfde onderwerp van alleen Bert Bevers en 3) dito van Albert Hagenaars.
Dit voornemen werd vervangen door een opzet met alleen de samen geschreven tekst, die echter ingebed werd door de notities van het ontstaansproces en van de afwerking. Deze delen, waar de definitieve versie tussen staat, kregen de namen 'Voorspel' en 'Naspel'. Tevens zijn alle afgekeurde versies opgenomen.
Op deze manier ontstond een bundel van 40 pagina's. Het boekje verscheen op 5 maart 2021 als bibliofiele uitgave 'hors commerce', bedoeld als relatiegeschenk voor intimi en collega's.

De definitieve versie van hun gedicht gunnen ze een groter bereik dan een bundel in een kleine oplage. Het luidt als volgt:
HET AFSCHEID VAN MARCUS AURELIUS


Hij had toen zijn laatste adem zich toevertrouwde
aan de enige god van de goden die hij wilde eren
een vergeten verblijding. Tot diep berouw bereid

ervoer hij nog net hoe dit zijn getrouwen besloeg
maar moest hij haast met zijn voorvaderen alleen
erkennen dat sterven meer dan louter doodgaan is.

Al toen ze nog dachten dat tijd geen wijzers had
dwarrelde soms verwarring in hem. Thans zingen
cohorten langzaam kervend diepe rouw de kou

in en vervlokt hij onder hun stemmen op de baar.
Komt onverbiddelijk genade van verlossend vuur,
de tergend tedere samenval: leegte en vervulling.Bert Bevers tijdens het signeren van de bundel. Foto: © Geertje Hoefnagels

Foto: Siti Wahyuningsih
Klik hier voor meer informatie over de gedichten in Stadspark Kijk in de Pot

Klik hier voor meer informatie over Marcus Aurelius

Klik hier voor meer informatie over Bert Bevers


 

index