index

LIBER AMICORUM VOOR JORIS IVEN

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Joris Iven, stelde Demer Uitgeverij een bloemlezing samen met allerhande reacties, vooral poëzie, van vrienden van Joris Iven.
Albert Hagenaars droeg het speciaal voor dit boek geschreven gedicht ‘In het Brugse Vrije’ aan de jarige op. Met een vette knipoog naar ‘A une passante’ van Charles Baudelaire, wekte hij de dame tot leven uit het gedicht ‘Brugge van Joris Iven.

 

BRUGGE

Het was altijd zomer, we ademden zeelucht en liepen op voetpaden
in Brugge. Ik liep naast je. Ik kende je niet. Ik raakte je niet aan,
zelfs niet achteloos. Je wierp een lange schaduw voor je uit.
Het asfalt smolt van de hitte. Bij het stoplicht hielden we halt.
Ik heb je niet aangekeken. We konden elkaars ademen horen.
We vervolgden onze weg en onze schaduwen vielen over elkaar.
Ik heb je niet willen volgen, maar ik ben evenmin van je weggegaan.
Bij tussenpozen viel de schaduw van een boom over onze schaduw
en besefte ik hoe klein we waren. Maar telkens weer bleven we
ons lichaam en onze bewegingen in een schaduw vertalen. We hebben
niet gepraat, maar we hebben heimelijk elkaars aanwezigheid gevoeld,
in die straat. We hebben onze schaduwen gedeeld. Onze wegen zijn
uit elkaar gegaan, maar we hebben omarmd wat ons heeft vertaald.

 

Joris Iven. Uit: Perkament/Testament, met foto’s van Willy Vanheers.
Uitgeverij P, Leuven, 2001.

 

 

IN HET BRUGSE VRIJE

Voor Joris Iven

Het was, leek het, voor altijd zomer. Ik ademde
zeelucht en voelde me vrijer dan ooit, die dag,
toen jij als veel jongere man naast me kwam lopen.

Je kende me niet, staarde naar m’n berimpelde
handen en raakte me op straat al aan, al schreef je
later van niet, en wees op het smeltende asfalt.

Het hotel, deels verscholen onder bomen,
was niet ver en daar, waar je me zo lang befte
dat ik besefte groter te zijn dan de vrouw

die je zocht, ontviel je me om te dichten
dat het altijd zomer was en we zout en zweet
ademden en je naast me liep en niet wilde

volgen maar evenmin weg zou gaan,
om onze schaduwen te delen; te omarmen
wat ons in een ander gedicht had vertaald.

 

Albert Hagenaars,
Liber Amicorum Joris Iven, Demer Uitgeverij, 2014.

 

Zie ook de door Albert Hagenaars geschreven recensie van ‘Perkament/Testament’.
Onlangs schreef hij tevens een recensie over de meest recente uitgave van Joris Iven: ‘Shimizu’.

Andere deelnemers aan deze hulde waren o.a.: Frans Budé, Miller Caldwell, Maarten van den Elzen, Peter Flynn, Luuk Gruwez, Roger Nupie, Hannie Rouweler, Karel Sergen, Lucienne Stassaert, Willy en Lieve Vanheers en Lief Vleugels.index