index

GEDICHT 'HONG KONG' IN BLOEMLEZING MET REISGEDICHTEN


Uitgeverij Maarten Muntinga BV brengt in de serie Rainbow Pockets regelmatig thematische bloemlezingen poëzie uit. Voor het deel over reizen, getiteld ‘Op Reis – De mooiste reisgedichten voor onderweg’ dat in juni 2009 verscheen, selecteerde samensteller Henk van Zuiden ook het gedicht ‘Hong Kong’ van Albert Hagenaars, die in de tweede helft van de jaren negentig een aantal bezoeken aan Hong Kong en het nabije Macau bracht en daar schriftelijk verslag van deed. Zo werd ‘Hong Kong’ eerder in de bundel ‘Drijfjacht’ opgenomen.

HONG KONG

Voor Lai Lai Hui

Over het gladde water van de haven kringelt
de wierook uit de tempels die de stad haar naam gaf
en mij de roes in de vrouw die jij elke nacht werd.

In de tempel van Man Mo met haar begroeide
daken en versleten tegels gingen ze ooit door
de knieën: de soldaat en de koopman en de arts

maar nooit de dichter. We wachtten, jij en ik
en je moeder die volgens haar wetten over ons
heerste, wachtten tot het ene stokje uit de koker

zou vallen waarmee de priester onze toekomst
moest duiden maar ik wist het al; toen jij je benen
om de mijne klemde en trok. Er vielen er vier.

 

Uit: Drijfjacht, Doorgeverij Zinderend, 2005.

 

Tot de dichters van wie ook een gedicht voor ‘Op Reis’ werd gekozen behoren o.a.: Bertus Aafjes, Bernlef, Louis de Bourbon, Wim Brands, Anneke Brassinga, C. Buddingh’, Bart FM Droog, J. Eijkelboom, Remco Ekkers, Maarten van den Elzen, Anton Ent, Paul Gellings, Ida Gerhardt, Ed. Hoornik, Rutger Kopland, Wiel Kusters, Hans Lodeizen, Luceebert, H. Marsman, Erik Menkveld, Multatuli, Jan van Nijlen, Gerard Reve, J. Slauerhoff, Jos Steegstra, Frank Valkenier, Bert Voeten, Eddy van Vliet, Victor Vroomkoning, Elly de Waard, Hans van de Waarsenburg, Hans Warren, Nachoem M. Wijnberg en Henk van Zuiden.

index