index

DEELNAME AAN DE ‘WEEK VAN HET LANDSCHAP’ – PROJECT 'DICHTER OP DE HEI'

 

 

In het kader van de ‘Week van het Landschap’ organiseerde de natuurorganisatie Brabants Landschap op woensdagavond 26 september 2007 onder de naam Dichter op de hei een poëziewandeling in het natuurpark Regte Heide/Riels Laag. Albert Hagenaars werd uitgenodigd hier werk voor te dragen.
Groepen bezoekers van telkens ongeveer twintig personen wandelden onder begeleiding van een gids in het donker langs vier themalocaties die elk een seizoen vertegenwoordigen. Op deze plaatsen zijn enkele jaren geleden met financiële steun van de Rabobank twaalf zitstenen geplaatst, natuurstenen sokkels waarin gedichten gegraveerd zijn, per seizoen handelend over de drie betreffende maanden. Het thema Winter is uitgewerkt op de kop van het lang uitgestrekte ven dat tijdens natuurrestauratie ontstaan is in het dal van de Oude Leij.

Initiatiefneemster Pien Storm van Leeuwen, zelf ook dichter, beschrijft in haar boek ‘Poosplaatsen’ de locatie als volgt:
Aan de vroegere voorde door het water van de Leij ontleent de Aesvoortsedijk zijn naam. Stromend water werd A genoemd, van het Latijnse aqua. Als zandpad verbindt de dijk Het Hoefke met het dorp Riel. Aan de ene zijde van het pad ligt de laagte uitgeslepen door de Oude Leij en aan de andere kant de hoger gelegen heide. Er is hier een zeldzame overgang van hoge droge, voedselarme zandgronden naar het voedselrijke vochtige beekdal. In dit landschap van grote verschillen, zoals er in Nederland nog slechts enkele te bewonderen zijn, worden bijzondere dieren als het korhoen aangetroffen en zeldzame planten als zonnedauw en klokjesgentiaan. Brabants Landschap stelt hier alles in het werk om de oorspronkelijke natuur te behouden en eventueel te herstellen. 


Albert Hagenaars las aan de noordzijde van dit ven gedichten over de winter voor, zowel het sokkelvers ‘Februari’ van de verhinderde Ben Verschuren als eigen werk.
De andere uitgenodigde dichters waren o.a.: Olaf Douwes Dekker, Marijke van Hooff, Jasper Mikkers, Wim van Til, Frans August Brocatus, Kees Hermis, Herbert Mouwen, Pien Storm van Leeuwen, Pieter Luykx, Jace van de Ven, vertegenwoordigd door echtgenote Hetty van de Vorstenbosch en Willem van de Vrande

Op verschillende plaatsen traden muzikanten op, in de tent waar de gasten en dichters verzamelden de accordeonist Peter Faber en bij de Keltische grafheuvels een groep o.l.v. Hilde van Rijsewijk.

De locaties waren gemarkeerd door opstaande en van olie doordrenkte brandende boomstammen. Omdat het volle maan was en koud, kon van een optimale helderheid genoten worden.

Joop Schepens van omroep LOG maakte opnamen, die gedurende honderd dagen op de regionale tv en middels internet te zien zijn.

DECEMBER

karig
dit dagen in nevel
of breekbaar ijzig blauw
als adem stolt
en stilte wacht
op lengen van dagen.

Pien Storm van Leeuwen

JANUARI

jij reiger, uitgeteerd,
geknakte vlieger, punt
omlaag, einde laatste
duikvlucht in een struik.
vis zwemt in de glazen
ijskast van de vorst.

Jace van de Ven

FEBRUARI

terwijl ijs zich verzet
licht naar loof zoekt
sprokkelt
een stem tussen
alaaf en altaar  

Ben Verschuren

WINTER 1992

Het sneeuwt.
Het sneeuwt
zoals het sneeuwt
op de eindeloze velden
van het geheugen.

Vader kromt zijn rug
en keert voldaan naar huis.
Zwaarder wordt de slee,
langer het touw,
waar hij aan verdwijnt.

De hemel licht glanzend op,
spant zich als een scherm.
Het kind leest door,
vertaalt geheimen van bestaan:

de wereld glijdt voorbij,
mijn zoon komt mij zeer nabij.

Albert Hagenaars

 

POOSPLAATSEN. Auteur: Pien Storm van Leeuwen. Inleiding: Jasper Mikkers. Routekaart: Jan-Willem Storm van Leeuwen. Uitgever: Van Kemenade. Foto’s: Riesjard Schropp. Eerste druk: 2004, tweede druk: 2006. NUR: 307. ISBN: 90-71376-22-2.


Staand v.l.n.r.: Jan-Willem Storm van Leeuwen, organisator Vic Bakker (van Brabants Landschap) en Willem van de Vrande. Zittend v.l.n.r.: Olaf Douwes Dekker, Astra, Pien Storm van Leeuwen, Jasper Mikkers en Marijke van Hooff. Foto: AH.


V.l.n.r.: uitgever Gerrit Westerveld, AH, Frans August Brocatus en Olaf Douwes Dekker. Foto: Siti Wahyuning-sih.


 


Entertainer Peter Faber. Foto: AH.

 


Een terug flitsende volle maan op de Regte Heide. Foto: Siti Wahyuningsih.

 
 
Hetty van de Vorstenbosch en Vic Bakker. Foto: AH.


index