index'AAN DE MONDING VAN DE ROER' IN BLOEMLEZING OVER BEIDE LIMBURGEN


Ontwerp omslag: Ko de Jonge.
Het literaire periodiek Ballustrada, van belang voor Zuidwest-Nederland in het algemeen en Zeeland in het bijzonder, bestaat anno 2019 al 33 jaar.
Het is een traditie geworden om in de omvangrijke rubriek Laaglandse Poëzie thematisch gebundelde gedichten samen te brengen. Voor het dubbelnummer 4/5 van dit jaar zocht Bert Bevers, die al enkele malen eerder als gastredacteur van Laaglandse Poëzie optrad, verzen die over ofwel Nederlands ofwel Belgisch Limburg gaan.

Ook Albert Hagenaars werd als één van de twintig geselecteerde dichters gevraagd een bijdrage te leveren. Hij schreef een tekst over Roermond, een stad die hij regelmatig bezoekt.
AAN DE MONDING VAN DE ROER

Water is wijs, jonger en ouder dan sneeuw,
het vertakt zich, krimpt en zwelt, openbaart,

doet steden ontstaan, verrijkt en overstroomt ze,
zoals aan de rusteloze oevers van Roer en Maas.

Het is getuige van de stonden van het bestaan
dat ze hier erfden, veroverden of bij toeval vonden,

al die Romeinse boeren, Hanzeaten, bisschoppen,
Waalse hoeren, grintgravers; alle graaiers naar geluk.

Het heeft weet van de geslachten die zich ont-
sloten op lust en kroost in vlaag na vlaag aan liefde

en overspel; van strijd, branden en bouwdrift;
van godsvrucht en politiek gekuip ter veler profijt.

Het stroomt van ver voor Ruregemunde tot ver na
Roermond, zwaar van beelden in schamel verhang,

onbewogen als tijd, steeds voorgoed voorbij.

De Munsterkerk in Roermond. Foto: AH, 2007.
ENKELE ANDERE BIJDRAGEN:
GEBEKT HET ZINGEND WATER

Vijvers. Meren. Plassen. Lafenis
in kuipen. Is het niet slijk dat voedt?
Eens baken,

               baken altijd. Elkeen
leert leven met zijn klemmen, kent
door geboorte Voeren, Mijnen,
Kempengrond. Ontelbaar zijn
de golvende verhalen die aan
beide zijden van de Maas ontstaan.
Herkenning zelfs bij iele wind
en overstroming. Hoort bij
de streek …

Voilà, hier zweeft
het oude Nederlands der Hooglanden.
Aquarel rollen de klanken in de mond.
Hoe in vervoering is de boodschap
van een traag onstembaar Limburgs
jagerslied! Een taal die water is
en rust.

Meanderen mag
               in ieders zingend woord.


Philippe Cailliau
Een plas in de Kempen. Foto: Jac Steevens.
BREE

als ik denk dat ik zie, zie ik
strakke vleugels als ik denk, wit
licht in een duik van de zon
over vlak land, hooigras, water.

water, denk ik, als lachen op een notenbalk.
trillers boven de akkoorden van een dag
drijven in het rietveld van een gracht.
middag zijn en nooit meer later, want

op het water breekt de hemel open,
vloeien de vleugels van het hart.
blijft de wereld hangen in het gerucht

van een bericht. als ik zie zoals ik denk
dat dit stilte is, almachtig zwijgen.
eeuwigheid in mijn hand. onverwacht.


Marleen De Crée
DAME VAN SIMPELVELD

               omdat de goden zich terugtrokken in
               het duister: dit huis


ik droeg een gewaad van de fijnste kwaliteit en betaalde
met het goud van keizers
in allerlei levens was ik
huis, as, beeld
u mag weten dat ik mij lang verborg
om de goden te beschermen tegen
twijfel en toekomst
het spoor van de wijsheid volgde ik
in mijn eerste wereld
mijn tweede was het donker
verhaal van steen, vergeten
de laatste wereld ziet mijn schim
ik kijk naar u vanaf mijn ligbank en wijs
u de lege stoel naast me
kom, verbeeld u wie
ik ben, fluister het tenminste


Erick Kila
In 1930 werd in Simpelveld (Zuid Limburg) een sarcofaag met crematieresten ontdekt uit einde 2e / begin 3e eeuw na Chr. De zandstenen grafkist is aan de binnenzijde gebeeldhouwd. Er is een Romeinse kamer afgebeeld met een vrouw op een ligbank. Naast haar staat een lege stoel. Ook is de zijkant van een villa afgebeeld. In 1937 werden vlakbij de vindplaats van de sarcofaag de resten van deze villa blootgelegd. Foto:Vici.org.


NIEMENDALLETJE

               My ebony eyes was coming to me
               From out of the skies on flight 1203
               In an hour or two, I would whisper 'I do'

               To my beautiful ebony eyes'
               John D. Loudermilk

Ogen eboniet kleurig,
even niet reebruin getint,
wachtend op de jager.
't Brons groen eikenhout,
loeiende klokken.
Jij, Limburgse schlager.
Bim, bam, bim bam, …

Sloeg bij mij in als een bom.
Mijnengangen verder;
verliefd onbekend gevoel.
Komt nu naar boven. Woel
door mistige flarden
vat me bij de kladden.
Bim, bam, bim bam, ...

Sloeg bij mij in als een bom.
Gevoel brandend zand.
Zelfs je naam is mijn ontschoten.
Herinnering naar de kloten,
vliegtuig nooit geland.
Ook vandaag, ook deze keer
waarschijnlijk turbulent weer.
Bim, bam, bim bam.


Hans Mellendijk
STEENBOSKAPEL 'S-GRAVENVOEREN

In de verte klinkt de lallende keelroep van de meester
der hoenders. Er is licht op komst dat uren zal blijven
hangen. In de tijd dat men nog brood zag in koekdozen
met koningsparen er op moest en zou er al een kaarsje

hier gebrand vooraleer het pad vervolgd kon. Bevrijd
en verlost is de streek. De velden glooien weelderig en
plooien zich in de schaduw van een warmteonweder.
Er zijn geen gezangen om de regen tegen te houden.


Daam Noppe
Foto: Site Godsnaam.
EEN (LIMBURGS) HUWELIJK

Mijn moeder kwam van
zangerig zand, mijn vader
groeide op in vette klei,

het werd een moeizaam
spel van (om)buigen
en (af)leren

waarbij mijn moeder
in het voordeel was:
ze wist al vroeg

dat mijn vader haar
(iets te veel)
op handen droeg


Miel Vanstreels

Alle twintig dichters die een bijdrage leverden voor deze editie van Laaglandse Poëzie: Chrétien Breukers, Will van Broekhoven, Frans Budé, Philippe Cailliau, Marleen de Crée, Daan Doesborgh, Hubert Van Eygen, Christina Guirlande, Albert Hagenaars,Joris Iven, Erick Kila, Hans Mellendijk, Daam Noppe, Ton van Reen, Herman Rohaert, Koen Snyers, Bart Stouten, Wim van Til, Ans Vanheeldrang en Miel Vanstreels.BALLUSTRADA JRG. 33, NO. 4/5; THEMANUMMER LAAGLANDSE POEZIE AFL. 25; DE LIMBURGEN; SAMENSTELLING: BERT BEVERS; 124 PAGINA'S; STICHTING ZEEUWS LICHT; MIDDELBURG; 2019; ISSN 0921-0148

De redactie van Ballustrada bestaat uit: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers en Johan Everaers en is bereikbaar via avdveeke@zeelandnet.nl en www.ballustrada.eu.
Vaste vormgever is Ko de Jonge.

Het nieuwe webadres is voorlopig: http://ballustrada.blogspot.com/

Een abonnement kost € 20,00 (4 nummers inclusief porti). Losse dubbelnummers kosten € 12,50.
index