index

STEMMEN UIT HET NOORDEN

Om Nederlandstalige poëzie in Bahasa Indonesia en dus in Indonesië en feitelijk ook in Maleisië te introduceren (het gaat om een aaneengesloten taalgebied van 270 miljoen mensen) en, zo mogelijk, populair te helpen maken, begonnen Siti Wahyuningsih en Albert Hagenaars in maart 2013 een speciaal met dit doel opgezet weblog.

De naam hiervan is: 'Suara suara dari utara', wat zoveel betekent als 'Stemmen uit het noorden'. Het is de bedoeling dat zowel Nederlandse als Vlaamse poëzie door hen vertaald en gepubliceerd wordt. Eventueel kunnen later ook gedichten uit Suriname en de Antillen een plaats krijgen.

De eerste tekst die in aanmerking kwam is 'Wit paleis' ofwel 'Istana putih' van de Amsterdamse dichter Ezra de Haan. Dit gedicht is afkomstig uit zijn bundel 'Scheren zonder spiegel', uitgegeven door In de Knipscheer, Haarlem, 2011.

Klik hier om het blog te openen.

Untuk memperkenalkan
puisi bahasa Belanda dalam Indonesia dan Malaysia (di mana 270 juta manusia menggunakan bahasa yang sama) dan, untuk mempopulerkanya, Siti Wahyuningsih dan Albert Hagenaars di bulan Maret 2013 memulai dengan blog ‘Suara suara dari utara’.
Mereka ingin menterjemahkan dan mempublikasikan puisi berasal dari Belanda dan Flandria (bagian dari Belgia yang mana berbicara bahasa Belanda, 61%).
Di waktu yang akan datang bisa juga puisi dari Suriname dan Antillen (pulau Antillen Belanda) mendapat tempat khusus di weblog ini.
Naskah pertama yang di publikasikan adalah ‘Wit paleis’ atau ‘Istana putih’ dari penyair Ezra de Haan yang berasal dari Amsterdam. Puisi ini berasal dari buku ‘Scheren zonder spiegel’ yang artinya ‘Bercukur tanpa cermin’, di publikasikan oleh penerbit In de Knipscheer, kota Haarlem, 2011.

Klik disini untuk membuka blog.

In order to introduce Dutch poetry in Indonesia and Malaysia (the national languages of Indonesia and Malaysia are quite similar) Siti Wahyuningsih and Albert Hagenaars started a blog with translations in May 2013.
The name of this blog is ‘Suara suara dari utara’, which means ‘Northern voices’. Every month at least four poems by Dutch and Flemish authors will be published. For a majority of over 6 million people in Belgium, Dutch is the native language. All together, 23 million people in Europe speak Dutch, which is less than 10% of all the people who speak Bahasa Indonesia or Bahasa Malaysia.
The first poem which was published is ‘Wit Paleis’ (‘White Palace’) by Amsterdam based poet/publicist Ezra de Haan.
Click here to open the blog
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE EERSTE REACTIE IN DE PERS
DE DICHTENDE TOTOK

Het Nederlandse taalgebied en Indonesië: nog steeds besluipt een sfeer van tempo doeloe dit ooit door de geschiedenis gesloten huwelijk. Maar hoezeer ook, met name in Den Haag, de tropische verrukkingen van toen herbeleefd worden, met pasars, nasi goreng en de te vaak opgewarmde Anneke Grönloh (‘Brandend zand’), het kan niet verhelen dat er slechts van éénrichtings-nostalgie sprake is. Het moderne Indonesië heeft nauwelijks iets met Nederland of het Nederlandse taalgebied.
Wat goed dat er nu - buiten de mottenballengeur van Tante Lien etc. om - een initiatief is geboren om de gevoelige taalsnaar van onze poëzie te verklanken en te vertalen in het Bahasa Indonesia, de officiële taal van Indonesië.
Met  Suara suara dari utara (stemmen uit het noorden), een site die gewijd is aan vertalingen van Nederlandse en Vlaamse gedichten, maken Siti Wahyuningsih en Albert Hagenaars al sinds maart 2013 duidelijk dat Nederlandstalige poëzie ook omgezet kan worden in een taal van ver buiten onze culturele habitat. Het echtpaar, dat minimaal vier vertaalde gedichten per maand publiceert, moet meer dan de gewone vertaalproblemen overwinnen. Zo kent het Indonesisch minder woorden dan het Nederlands. En ook zijn er vertrouwde zaken en zaakjes uit het sociaal-culturele rugzakje van de westerling die in het Oosten geen enkel belletje doen rinkelen. Wat doe je bijvoorbeeld met ‘sneeuw’ en met de ‘fado’?
Het nodigt de vertalers uit tot creatieve oplossingen en het subtiel gebruik van equivalenten.
Bijna een jaar na de start staat er een gevarieerde selectie gedichten op de site. Niet alleen poëzie van de gebruikelijke grote namen. Het vertaalduo heeft een eigenzinnige hand van selecteren. Naast de vertalingen staan ook de Nederlandse versies op SSDU. Er ontrolt zich een intrigerend poëtisch landschap (staat u er ook al op?).
Laat deze site (die draait zonder enige overheidsbemoeienis) maar rustig groeien en rijpen. Het Bahasa Indonesia (nauw verwant aan het officiële Maleis) wordt gebruikt in een aaneengesloten taalgebied van 270 miljoen mensen. Heel bijzonder dat het geluid van Nederlandse en Vlaamse dichters daar gehoord kan worden. Wie weet, komt er te zijner tijd een tegenbeweging op gang met vertalingen (in het Nederlands) van interessante Indonesische dichters.

Erick KILA

woordenlijstje: totok - blanke Nederlander; tempo doeloe – goede, oude tijd; pasar– Indische markt

 


index