index

DRIE GEDICHTEN IN FESTIVALBOEK

Sonn Franken, romanschrijver, dichter en fotograaf, organiseerde met medewerking van tientallen auteurs, kunstenaars, dansers, muzikanten en zangers uit binnen- en buitenland de eerste editie van het Bergs Cultuur Festival. Het feest, geopend door wethouder Arjan van de Wegen en losjes in toom gehouden door de culturele duizendpoot Volkan Taşdan (in 2012 bekroond tot Leraar van het Jaar), werd gehouden op 7 oktober in zalencomplex Den Enghel aan de Grote Markt.

Behalve ‘Voorbij de einder’, een boek met gedichten en foto’s van Sonn Franken, werd de bloemlezing ‘Verwoord’ gepresenteerd, met werk van de optredende schrijvers plus bijdragen van aanvullend uitgenodigde dichters.

Van Albert Hagenaars werden drie gedichten uit zijn bundel ‘Bloedkrans’ (2012) opgenomen: ‘De loofkuilen’, De slacht’ en ‘Sint-Aloysiusschool’ (zie onder). Het toeval wilde dat laatstgenoemd gedicht een week later ook verscheen in ‘Heimwee naar huiswerk’, een bloemlezing in de reeks Essentials van Uitgeverij Rainbow bv.

Andere auteurs van wie een verhaal of gedicht in ‘Verwoord’ werd opgenomen zijn o.a. Janneke Bazelmans, Bert Bevers, Frans August Brocatus, Sonn Franken, Mieke Hund, Motell Rijnen, Hanneke Stuart, Henk Witjes en Aad Vlag.

DE LOOFKUILEN

Vader maait, rooit en snoeit.
Vanuit de kersenboom volg ik wat hij doet,
zoals ik hem en zijn oude vrienden afluister
wanneer ze lachen om ziekte en honger,

de bombardementen in die laatste maanden.

Het grote duistere land is een wereld ver
maar dan, één keer per jaar, te dichtbij.
De strijd lijkt gestreden. Hij rijft het loof
tot een stapel bijeen, laadt de kruiwagen,

vult de kuil tot boven de rand en knielt.

Valavond. De vlammen schieten
zuchtend omhoog. In hun schijnsel
staart hij eindelijk naar mij en glimlacht,
mooi als een filmster maar ook vermoeid

van veel meer dan deze donkere zondag.

Geregeld nog daal ik af in zijn kuilen
maar vind nooit iets anders dan bevelen
in de taal die ik verwoed zou leren
teneinde de zoetste woorden te vinden

om hem uit zijn zwijgen te ontwinden.

SINT-ALOYSIUSSCHOOL

Op de broederschool, herrijzend uit
afgegraven herinnering, eindelijk de eerste
woorden, kartonnen letters op versleten vilt

geboden al gauw die later pas doordrongen.

Zo zagen wij niet hoezeer de Spaanse patroon
over lokalen en cour heerste, met witte lelie,
rozenkrans en de gesel waar hij zijn Jezuïtisch

ongewassen lijf tot bloedens toe mee sloeg.

De grote veranderingen kwamen te laat
voor de pest waar hij jong nog aan bezweek.

In lange ondergrondse gangen
galmen de stemmen van zijn jongens

van ongekend geluk.


Met beeldend kunstenaars Mart Franken (links) en Richard de Weert (rechts). Foto: © Bastin van Elzakkers, BoZinBeeld.nlindex