index'NOVIOMAGUS' OPGENOMEN IN BOEK 'VLOEDLIJN 80'


Op 6 oktober 2018 bereikte Victor Vroomkoning, pseudoniem van Walter van de Laar, de gezegende leeftijd van 80 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseerde Poëzie Centrum Nederland een tentoonstelling over zijn werk alsmede een themamiddag op de verjaardag zelf in Nijmegen.

In het liber amicorum dat ook tijdens deze middag werd gepresenteerd schrijft directeur Wim van Til in zijn voorwoord o.a.: "En zo tellen we op 6 oktober 2018 diverse feestelijke momenten die een jubileum waardig zijn: Walter 80 jaar, Victor 65 (want rond zijn vijftiende publiceerde ene Victor Vroomkoning versjes in de schoolkrant), de officiële publicaties 35 jaar (1983-2018) en Stella Napels 21."

Het vriendenboek heet 'Vloedlijn 80' omdat deze titel verwijst naar 'Vloedlijn', een van de meest geslaagde gedichten van Victor Vroomkoning (zie onder).

Albert Hagenaars stuurde het gedicht 'Noviomagus' op dat in 2005 in zijn bundel 'Drijfjacht (2005), inclusief de opdracht voor Victor Vroomkoning, werd opgenomen.

NOVIOMAGUS

Voor Walter van de Laar

Ga door de steeg zonder naam nu
die, weg van de rivier, onder de plattegrond
van voor de laatste oorlog als pad verdwijnt.

Tussen de wortels verre, versleten stemmen,
een spinet, strijdgewoel, zware karren.
Dan regenen alle graven boven dicht.

Ontwaak in het bramenveld achter de bron,
aanschouw haar wijze blik, haar paarse
marmeren mond en zeg het, zeg het dan:

ME FELLA UT OMNIA ITERUM OBLIVISCARHet Latijn betreft een fragment van een tekst op een scherf,
gevonden aan de oever van de Waal nabij Nijmegen.


V.l.n.r.: Albert Hagenaars, Wim van Til (directeur van Poëziecentrum Nederland) en Victor Vroomkoning. Foto: Siti Wahyuningsih, 6 oktober 2018.

De andere dichters die werden uitgenodigd een bijdrage te leveren zijn: Frouke Arns, Bert Bevers, Noud Bles, Jaap van den Born, Karel Bosman, Frans Augustus Brocatus, Peter W.J. Brouwer, Job Degenaar, Jos van Daanen, Maarten van de Elzen, Tjarda Eskes, Marc Eyck, Richard Foqué, Johanna Geels, Paul Gellings, Marijke Hanegraaf, Jan Hardeveld, Tine Hertmans, Jeanine Hoedemakers, Tjitse Hofman, Heidi Koren, Anton Korteweg, Johanna Kruit, Frans Kuijpers, Bart Plouvier, Hannie Rouweler, Nini Salet, Thom Schrijer, Ina Stabergh, Pien Storm van Leeuwen, Wim van Til, Willie Verhegghe, Harry van de Vijfeijke en Geert Zomer.

Uitgever Peter Nijssen van de Arbeiderspers schreef de inleiding. Graficus Gerrit Westerveld ontwierp de omslag van het boek.
'Vloedlijn 80' verscheen bij Uitgeverij Vliedorp in Houwerzijl. ISBN/EAN: 978-94-6048-065-2


Foto: © Albert Hagenaars, 6 oktober 2018.

VLOEDLIJN

Nooit moeder zo nabij
als bij Bordeaux. De cel
waaruit ik bel, maakt
nu het vloed is bijna

water. Ik voed de navel-
streng van duizend kilo
meter ouderwets met
munten. Cijfers geven aan

hoelang ik nog mag luisteren
naar adem die mij leven gaf.
De haren in mijn oren rijzen
van de dingen die zij fluisterend

kan zeggen nu ik zo ver weg ben.
Als ik naar vader dreg, bekent
zij mij zijn dood vlakbij.
Ik hoor hem sterven in haar stem.

Tweemaal per week spoelt moeder
aan, ebt vader weg. En ik maar
staren over zee, mijn droge lippen
in de schelp van haar oor.

UIT DE OUDE DOOS

Albert Hagenaars leerde Victor Vroomkoning in 1982 kennen via Poëzie-uitgeverij WEL, waar hij destijds als lector voor werkte.
Victor Vroomkoning stuurde op 28 december 1982 poëzie op naar WEL. In de bijbehorende brief schreef hij:
"Na in een achttal literaire tijdschriften gepubliceerd te hebben, waag ik het u voor te stellen bijgaande gedichten in een aparte bundel uit te geven. Sinds januari 1981 schrijf ik (geb. in Boxtel, 6-10-2938) poëzie. Ik publiceerde onder meer in Tijd-Schrift, Naar Morgen (Opwenteling), Dietsche Warande en Belfort en de Poëziekrant. Uw antwoord, waarvoor ik retourzegels bijsluit, zie ik met belangstelling tegemoet."

De reactie van Albert Hagenaars liet niet lang op zich wachten:
"Al op de dag van ontvangst belde ik de inzender met de memorabele naam op, terwijl ik gewoonlijk enkele weken later pas een schriftelijke reactie verstuurde, om hem te vertellen dat ik zijn werk interessant vond en m'n best zou doen het aan te bevelen in de redactie. De andere medewerkers reageerden gelukkig ook positief. Victors gedichten verschenen niet veel later onder de titel 'De laatste dingen'.
Vanaf toen is er altijd contact gebleven en ontwikkelde zich een vriendschap die de gedeelde liefde voor poëzie regelmatig oversteeg. Zo waren er logeerpartijen en interviews over en weer en ontstond een heuse stapel aan correspondentie."


Een deel van de WEL-groep in 1983. V.l.n.r.: Frans Mink, Bies van Ede, Phil Cailliau, Nicoline Hooymans, Bert Bevers, Johanna Kruit, Frank Pollet, Victor Vroomkoning en Albert Hagenaars.
Foto: Izaak van Cruyningen.
Tijdens het Leesluisterfestival in 1983, waar beide dichters optraden.


Tijdens de viering van het 10-jarige bestaan van Poëzie-uitgeverij WEL in 1983.


In Dukenburg, 2000.Interview, afgenomen door Victor Vroomkoning tijdens de presentatie van de bundel ‘Drijfjacht’, 23 september 2005 in Boekhandel Quist.


Tijdens een poëziemiddag op 23 november 2008 in Galerie K26 te Oss. In het midden Bert Kooijman, wiens boek ‘Wat afwezig blijft – Gedichten 1957-2007’ werd gepresenteerd.


ENKELE ANDERE GEDICHTEN UIT HET LIBER AMICORUM


Selfie, LXXX

Hoe toekomst onherroepelijk
verleden aanmaakt, hoe steeds
meer vroeger in ons woekert.

Hij volgt stroomopwaarts, denkt:

"O, dat ik ooit durf blijven liggen
bij het water van de maan."

Hij blijft dingen voor het eerst zien
alsof ze al geen jaren bestonden,

vraagt zich nog steeds af hoe je zomer
wikt zonder winter in de rug.

Ouder worden doet hij niet,
het lijkt een open einde.


Bert Bevers

VLOEDLIJN 80

bij de 80e verjaardag van Victor Vroomkoning

De lijnen in zijn handen
zijn op weg naar de laatste

jas zonder zakken. Hij knikt
minzaam. Handen op de rug.


Frans Augustus Brocatus

VICTORIE

We schreven wat af en van ons af
over het genotsmiddel vrouw, zelfs
in vieze-herenverzen over-en-weer

en proostten bij Mulliner's Wijnlokaal
op DeTweede Ronde, dat zich driemaandelijks
ververste, waardoor ook wij nooit ouder werden

En nu, na vele verzen, jij plots de tachtig gepasseerd
het gaat er zowaar op lijken dat we verouderen, dus
laten we de deugden en ondeugden die een leven lang

ons bezielden, hervatten: drink wijn, bedrijf
zolang het kan, je liefdes en omarm vooral wat blijft:
Walter gaat in vrije val, Victor grijnst voorbij de einders


Job Degenaar

MAGIËR VAN WOORDEN

voor Victor Vroomkoning 80

Als een zwarte ster
Beweeg-loos in blauw
een valk jagend.
Wachters aan de poorten
gefluister in het woud.

De tijd is daar.
Betreed nu de tuin
van goed en kwaad.
Het pad naar de toren
de riten van toen.

De magiër van woorden
wacht achter de ijzeren poort.


Richard FoquéWOORDEN

Ik zag wat je schreef in een droom
die ik had en bedacht dat ik wist
wat het was.

Maar hoe ik ook keek, niet te volgen
je hand die bewoog en maar schreef
op het blad dat er lag.

Totdat alles verdween en
de morgen ontwaakte, de zon
zich liet zien aan de dag. 

Geen woord kwam terug uit de nacht.


Johanna Kruit


BEGEERLIJK LICHAAM


Walter tot Victor:
Zoals je soms, nee veel vaker dan ik zie, naar vrouwen
kijkt… Ze worden mooier als je even knippert, dan je ogen
sluit. Als ze niet weg zijn, een godsgeschenk zonder
weerga getuigen jouw gedichten.

Jouw muze zal ongetwijfeld over een eeuwige
jeugd beschikken, zo jong als ouders blijven in
jouw woorden. Hoe jij telkens weer de zinnen
paart naar dat ene punt dat elke daad omspant,

hoe elke stem die, uit je werk bevrijd, de liefde
bezingt die ik mij dromen wil. Dat jij die jongen
blijft die omgekeerd dus 18 worden gaat. Ik
krakkemik.


Wim van TilLINKS

Bert Bevers
Frans August Brocatus
Job Degenaar
Richard Foqué
Johanna Kruit
Wim van Til
Victor Vroomkoning
Poëzie-uitgeverij WEL

 


index