index

ALBERT HAGENAARS STOPT ALS REDACTEUR BIJ POEZIE-UITGEVERIJ WEL


Met  ingang van 1 mei 2010 heeft Albert Hagenaars, na dertig jaar inzet, al zijn uitvoerende functies neergelegd bij Poëzie-uitgeverij WEL in Bergen op Zoom. De belangrijkste reden is om meer tijd te hebben voor zijn eigen werk.

Hij was eind jaren zeventig, onder toezicht van mede-oprichter Frans Mink, al als vrijwilliger voor de uitgeverij actief. In 1981 werd hij zowel lector van de uitgeverij als redactiesecretaris van Stichting Literair Gezelschap WEL, waar de uitgeverij sinds 1974 onder ressorteert. Daarnaast nam hij allerlei andere taken waar.

Hij begeleidde de productie van vele bundels en bloemlezingen en maakte het debuut mogelijk van dichters als Jan Kostwinder, Chrétien Breukers, Nargila Van Hun en Rogi Wieg.

De komende jaren blijft hij aan de stichting verbonden.

WEL blijft bestaan maar geeft voorlopig geen nieuwe boeken uit.


Het nieuwe bestuur van WEL in 1981. V.l.n.r.: Marieke Hagenaars-Lems (bestuurslid, later voorzitter),
oprichter Frans Mink (voorzitter), Mona la Maitre (penningmeester), Bert Imandt (bestuurslid) en Albert Hagenaars (redactiesecretaris). Foto: Fotolino.index