HET NARRENSCHIP

Met een pollepel als roeispaan en de voorzienigheid
als wind in het lover zwalken wij naar Cockaengen

waar de zucht naar spijzen en ontucht niet af
te meten is aan de aflaten uit het laffe Rome

maar aan de zoetste bedwelming. Uit een kroes.
Tussen morsende borsten. Of onder een grijze pij.

Uw dienaar, als nar op een tak, de bochel vol
verzen, tuurt in het drab en biecht met open ziel:

Rechtvaardig zijn de boetepreek van de opperzot|
en onze bedevaart want gretiger dan de non,

de monnik, de boer en de klerk gaf ik mij over
aan de morellen en beken mij nu voorgoed

tot deze hemels zure vrucht, tot de niet weg
te spoelen smaak van haar doorbloede bittere pit.”
Vroom, frivool, vilein – Poëtische vensters op Jheronimus Bosch
Boekuitgave t.g.v. Jheronimus Bosch 500. Samenstelling: Pien Storm van Leeuwen
Uitgave: Stichting Trajart i.s.m. uitgeverij Ceedata
ISBN: 978-90-71947-51-3
2016