SAN FRANCISCO

Wat San Francisco schijnt te zijn is
deze ochtend gehuld in een als vanouds
de baai in stromende ijzig koude mist.
Vanaf de brug is geen enkele oever al te zien.

Van alle kanten valt het aan te duidene
met zwaardere namen in mij terug: Presidio,
Telegraph Hill, Alcatraz, de Stille Oceaan.
De kabels trillen van naderend onheil,

zowel hier als in het asfalt der heuvels,
waar de met toeristen beladen karren keer
op keer klingelend op en neer gaan,

onophoudelijk, alsof hetgeen hermetisch be-
waard aan het worden is zich ooit, in de tijd
van buitenaf, werkelijk zou laten ontsluiten.  

 

ISTANBUL

De stad als zinnenbeeld van een situatie:
zoals de Gouden Hoorn in de Bosporus overgaat
en deze in de Zee van Marmara, waar zwaar–
beladen schepen in de schemering op rede liggen,

en het stof de eindeloze sloppen van Fatih
en Sirkeci weer de dikke lagen roet bedekt
van evenzovele andere steden op deze plaats,
die alleen met hun leugens ons nog lokken.

Dan breekt de nacht open op de kras en ont–
trekt het door ontelbare luidsprekers verstrekt
gezang der muezzins alle kracht aan zijn papier.

Hun oproep spant als een zwaarder wordend web
over de dorstig luisterende stad en doet hem
buigen, diep, over waar nu niets meer staat.


MEULENHOFFS DAGKALENDER 1993. NEDERLANDSE POEZIE ― DICHTERS OP REIS
Samenstelling: Hans Warren i.s.m. Mario Molengraaf.
Uitgeverij Meulenhoff, 1993.
ISBN: 90 290 2718 5