DEN BOSCH 1629
Volg van hier zijn berekende blik,
nader, behoedzaam als een dader,
de geschonden schansen en ervaar
nu in u zelf hoe deze stad zich uit haar
schubben en dras verheft, schuldig
haast, verward in verhaal na verhaal.
Cassette met fotokaarten.
Uitgave Trajart, december 2011.