DEN BOSCH

 

*

Volg van hier zijn berekende blik,
nader, behoedzaam als een dader,
de geschonden schansen en ervaar
nu in u zelf hoe deze stad zich uit haar
schubben en dras verheft, schuldig
haast, verward in verhaal na verhaal.

 

Verzamelbundel 'Poosplaatsen langs de Dommel'
Uitgave van Stichting Trajart, december 2011.