FEMME EN ENCRE

Het schiet haar te binnen
dat zij als afbeelding doel is
van een schendende schepper,

vrouw wordend uit de rib
van zijn rechter hand,

aangeblazen door verzengend
onhoorbare woorden.

Het gaat haar te buiten
dat zijn gistend zwarte bloed
zaad wil worden,

onstuitbaar moet woeden
tot in haar diepste wezen:

mijn verlangen naar ons ene
gewijde meervoud van wij.

 

Tijdschrift ‘Digther’, jrg. 11, no’s 1 & 2, augustus 2010.