SELF-PORTRAIT

Vincent van Gogh

Gazing at where compulsion arises
from what one thinks one sees,

at where a swaying field of grain
shifts unflurrying into the being
of the wind, the seed in the sower's
pouch in germinative force

and the darkening landscape
in a self-portrait,
at a blinding moment
as that self-recognised:

in blood-yellow and whore-green,
in grain-red and crow-blue,

in sky-black.

ZELFPORTRET

Vincent van Gogh

Kijken tot waar het moeten ontstijgt
aan wat men meent te zien,

tot waar een wuivend graanveld
vlaagloos overgaat in het wezen
van de wind, het zaad in de zak
van de zaaier in kiemkracht

en het donkerend landschap
in een zelfportret,
op verblindend moment
als dat van u zelf herkend:

in bloedgeel en hoerengroen,
in graanrood en kraaienblauw,

in hemelzwart.
E-zine 'The Ekphrastic Review' (Canada)
English translation: John Irons
16 september 2020
https://www.ekphrastic.net/ekphrastic-journal/zelfportret-by-albert-hagenaars