AAN DE MARK BIJ DREEF  

Voor Pien Storm van Leeuwen

I

hier te herhalen wat water
vermag: brug en grens vervagen,
vogels en het geklepel
van de kloosterklok
aan de overkant vervangen
het rumoer van ons dagelijks
denken, tot diep
in dit beekschap dat wij
wil worden: thuis

 

II

hier te onthalen wat wolken
beweegt: windstil keren,
inkeren tot oudere stromen
van eigen leven
aan de andere kant
die wij verborgen dachten,
niet afgeleid te worden
van de enige opdracht
als water: overgaan

GIERIK & NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT, jrg. 21, no. 79, 2003.