*

ik verga galmend hoog
van graan in wrakke lach
en breek te brak ontkracht
haar nacht in asch en schreeuw
te leeg de laatste slag.


HOMMELREVU, jrg. 2, no. 1, januari 1979.