VERSIE 5

 

De bekende weg

voert door onverwachte wendingen

van waarheid naar werkelijkheid

 

 

 

VERSIE 13

 

tijd omspoelt/omvloeit waarheid,

ontroert tot in dunte der dagen.

woorden  laten zich niet kennen,

verlengen doorzicht koel.

 

 

 

VERSIE 15

 

deze schans weet woorden

die zich niet laten kennen:

waarheid ontroert ons

tot wie we zijn

ondanks tijd en getij

in de dunte der dagen

 

 

 

VERSIE 19 (definitieve versie)

 

door tij en tijd

bestendigt deze verschansing

woorden die zich niet laten kennen:

strijd roert ons

tot wie we zijn

i n  d e  d u n t e  d e r  d a g e n

 

 

 

 

 

 

 

VERSIE 3

 

jij die hier verdwijnt,

je blik verkleint,

besef aan deze zoom

 

 

 

 

 

VERSIE 6

 

jij die hier je blik verkleint,

dit niemandsland

vol iedereen

 

 

VERSIE 8

 

jij die hier verdwijnt

besef dit niemandsland

vol iedereen

 

 

 

 

 

VERSIE 9 (definitieve versie)

 

jij die hier verdwijnt

doorzie dit niemandsland

vol iedereen

 

BROCHURE ‘EEN WANDELING OVER DE KIEK’. (GEDICHTEN VOOR STADSPARK KIJK-IN-DE-POT)
Uitgave: Gemeente Bergen op Zoom, Stichting Arsis - Kunst en Sociëteit, Fortis bank. 200