DEPERSONALISATIE

De pogingen waarmee hij zich in steeds
andere arrondissementen van het verleden
trachtte te ontdoen strandden elke nacht

opnieuw bij het fixeren van het wak in de
zwak door de hotellamp beschenen plattegrond,
plaats van hendeling waar tekens verduisteren:

de bouwput waar hij terzelfdertijd, voor
het verblindend staren van boven, tussen graaf-
werktuigen en alom aanwezig geschuifel

weggedoken, kortstondig huivert van bijna
bevrijdend genot in de reeks reflexen van
een paar ervaren, al te haastige handen.

 

BLOEMLEZING: DE NEDERLANDSE POEZIE VAN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW IN 1000 EN ENIGE GEDICHTEN.
Samenstelling: Gerrit Komrij. Uitgeverij: Bert Bakker. Tiende herziene en vermeerderde druk, 1996.