BERGEN OP ZOOM

Een katholieke wandeling
in heidense herfstnacht
door de stroeve straten
van de natte, oude stad,

waar alles in het andere overgaat:
Bolwerk, Lievevrouwestraat, Spui.
Silhouetten van zware daken. De buik
vol blarenval. Gaslicht, zonder verte.

Geen beklemmender geluid
dan van het water van de mist
en van de piek der paraplu,
die tussen keien en spaties

wellustig in de vochtige,
aarden strophe
stoot
.

 

ANTWERPEN

Bontbevlagd en met de vette klanken
van haar ene taal ontvangt Antwerpen
wie haar stadsbronstig binnenrijdt.

Wanneer ik door die façade stoot,
van containers en kranen, kaaien en leien,
in een furie, geërfd van al onze vaders,

blijkt ze slechts een dorpsgebit, rottend
in een afgekloven Scheldekeel, dat om
roestende reclameplaten nog klappert.

Tegen oudere blazoenen ontlaadt ze
mijn drift, onder hoge gewelven,
krakend brokaat. In bloedend kant.

 

BLOEMLEZING ‘LYRIEK UIT BRABANT’.
In de reeks Naar Morgen, dubbelnummer 42-43. Samenstelling: Dorette van Kalmthout.
Uitgeverij Opwenteling, Eindhoven. ISBN: 90-6338-036-4. 1981.