DE GETUIGEN

 

Onder beitelslagen richtten

wij ons op uit stof en as,

willen niet langer slechts samen-

geperste vergezichten zijn

 

van blauwe steen uit Soignies.

 

Bevrijd van de oeroude druk

verweren we, onzichtbaar ver-

stuivend in wind en wezenloos

staren, tot wat u, zonder woorden

 

maar binnen bereik, hier vormt.

 

Bijna mensen van vlees en bloed

getuigen wij van uw verwaarloosd

begrip voor de dood, die zich al in

de diepste groeven door u verbreidt,

 

bekeren ons tot elkaar.

 

Dichter bij Beeld – Poëtische wandeling door het Middelheimmuseum.
Samenstelling Richard Foqué.
VZW Middelheimpromotors, Antwerpen, 2014.