hier te herhalen wat water

vermag: brug en grens vervagen,

vogels en het geklepel

van de kloosterklok

aan de overkant vervangen

het rumoer van ons dagelijks

denken, tot diep

in dit beekschap dat wij

wil worden: thuis

 

 

 

 

hier te onthalen wat wolken

beweegt: windstil keren,

inkeren tot oudere stromen

van eigen leven

aan de andere kant

die wij verborgen dachten,

niet afgeleid te worden

van de enige opdarcht

als water: overgaan

 

 

 

BLOEMLEZING ‘POOSPLAATSEN’
Samenstelling: Pien Storm van Leeuwen. Uitgeverij: Van Kemenade. 2004, 2e druk 2006.
ISBN: 907137622-2. 104 pagina’s.