MAGDALENA VOS ofte TFELLE VOSKEN, 1644

Tussen opties en obligaties en verzuurd geld verlicht
het flakkerende schijnsel van vele generaties mannen-
blikken het goudbruin van haar dijen, het loodwit

op de knieen met nog steeds afdrukken van die ruwe
mat in zijn slaapvertrek; bijbelgeil domein
vol geheimen van de nimmer bevredigde meester

die, schuldbeladen en vastgekoekt met vernis,
schuilgaan onder de krassen van zijn mes,
in bronsgroen en violetzwart en oud-testamentisch rood

en die voor verzamelaars doorgroeien tot over de dood,
voorbijgaan aan alle aantijgingen dat dit tafereel
nooit geschilderd kan zijn door Rembrandt van Rijn.

Hoe het woekert in gelatine, olie en pigment,
hoe het Vosken, in dit verstorven huis, in deze kluis,
als voor eeuwig, kronkelt in hun beider lust.

 

BLOEMLEZING ‘DOOR DE HAND VAN REMBRANDT’.
Samenstelling: Maarten van den Elzen. Uitgeverij Hoederbossche Verzen. 2006.
ISBN-10: 90-75220-23-5. ISBN-13: 978-90-75220-23-0