VIJFTIG

De wegen gebaand, de vrouw ontdaan
van illusies. Alle kennis overgegaan in herinnering
aan een schoolschrift, hoe samen dat was.  

Dan keren de kringen van de steen, meer
dan een jongen geleden in roerloos taalvlak
geworpen, van de oevers. En ontsluiten.

Na deze dag van jaren zwijgen lokt plots
de verte, ruist haar stem, zwelt aan
en gebiedt weer hoe in elkaar te bestaan.

 

BLOEMLEZING L of VIJFTIG.
Publicatie t.g.v. de vijftigste verjaardag van uitgever en dichter Maarten van den Elzen.
Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, 2004.
Een gewijzigde versie verscheen n jaar later in de bundel Drijfjacht.