VLAGVERTOON

Excerpt uyt ‘Brabantsche Gedenck-Clanck’

 

Hoort, ja hoort gij nu als nooit tevoor

hetgeen Adalbrecht Delahaije, minnezanger

en eervol gast aan menig luisterrijk hof,

in vervoerende zang placht te verhalen:

 

Over de schaamte na de nederlaag,

de grafelijke banier beslijkt in het mistig woud

dat respijt bood voor vernedering, verlies

aan meer dan domein, ontvallen eer.

 

Over het rood van de verboden vrucht

en haar bebloede lippen onder het duivel-

werend priesterkleed waar Gods toorn

zich als vanouds verheft en voltrekt.

 

Over het gistend witte levenssap

in de bodemloze schoot van de Jonkvrouw

in wie iedere leenheer, elk van zijn vazallen,

de hoogste deugd en daadkracht weet.

 

En gedenk, geschapen op de zesde dag

gaan wij ooit over in water, aarde, lucht en vuur,

de vier levensbronnen van ons gewest

waar deze vlag altoos zal blijven wapperen:

 

gekranst branden sterren door hemels blauw.

 

 

Anthologie ‘Brabants vlag- historie en gedichten’.
Uitgeverij Ceedata, 2014.