ALGEMENE INFORMATIE

‘Spertijd’, gepubliceerd in 1982, is het tweede boek van Albert Hagenaars. Het bevat de eerste gedichten die werden geselecteerd door redacteuren van tijdschriften en bloemlezingen.

‘Spertijd’ is een strakke compositie: een openingsgedicht, gevolgd door drie cycli van elk elf gedichten.

‘Decors’ zijn portretten van Europese steden, die verwijzen naar artistieke, politieke en religieuze gebeurtenissen. Om greep te krijgen op de verschillende, soms conflicterende werkelijkheden, voegt de dichter er zijn eigen ervaringen aan toe, oude en nieuwe.

‘Parijs’, het voornaamste personage in de tweede cyclus, wordt verkend in fysieke aspecten als een station, een park, een paleis en eindigt met de plattegrond van Parijs, waarop dichter en stad samenvallen.

‘Nocturnes’ speelt zich af in een anoniem stedelijk milieu. De voornaamste thema’s zijn seksualiteit en vervreemding.

 


 

Index  index